Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYildiz, Aysel
dc.contributor.advisorMühürdaroğlu, Anıl
dc.date.accessioned2022-06-16T06:16:44Z
dc.date.available2022-06-16T06:16:44Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8059
dc.description.abstractKadın tarih boyunca toplumsal cinsiyet rolleri bakımından ikici konumda olmuştur. Bu eşitsizlik en temelde kamusal ve özel alan arasındaki ayrım üzerinden görünür olmuştur. Toplum içerisinde kadın, özel alana itilmiş, eş ve anne rolünün çıkma imkânı bulamamıştır. Kamusal alanda ise erkek hâkim olmuş, kamusal alan erkeğin faaliyet alanı olarak kodlanmıştır. Erkek egemen sistem içerisinde yaşayan kadının mücadelesinin temel hedefi, özel alan ve kamusal alan içerisinde geleneksel kalıplardan sıyrılarak her iki cins için de eşit ve özgürlükçü koşulların sağlanması olmuştur. İki cins için de eşit koşulların sağlanması ve kadınların eşit olmayan toplumsal rollerden kurtulabilmeleri adına hukuk, siyaset ve kadın hareketleri devreye girmiştir. Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden başlayarak cumhuriyet dönemine uzanan süreçte kadınların kamusal alanda varlıklarını kabul ettirmeye ve bu sayede özel alandaki konumlarını dönüştürmeye yönelik mücadeleleri ile bu mücadelelerin anayasal hakların dönüşümüyle ilişkisi ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractThroughout history, women have been in a secondary position in terms of social gender roles. This inequality has been visible mainly through the distinction between the public and private spheres. In society, women were pushed into the private sphere and they could not find the opportunity to play the role of wife and mother. On the other hand, the male dominated the public sphere, and the public sphere was coded as the area of activity of the male. The main goal of the struggle of women living in the male-dominated system has been to break away from traditional patterns in the private and public spheres and to provide equal and liberal conditions for both sexes. Law, politics and women's movements have stepped in to ensure equal conditions for both sexes and to help women get rid of unequal social roles. In this study, the struggles of women to impose their existence in the public sphere and thus to transform their positions in the private sphere, from the last period of the Ottoman Empire to the republican period, and the relationship of these struggles with the transformation of constitutional rights will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectToplumsal cinsiyeten_US
dc.subjectKamusal alanen_US
dc.subjectÖzel alanen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectPublic sphereen_US
dc.subjectPrivate sphereen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.titleTürkiye'de siyasal tarih çerçevesinde kamusal alan ve kadınen_US
dc.title.alternativePublic space and women in the framework of political history in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Araştırmaları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record