Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUlaş, Ali
dc.contributor.advisorÖzgüven, Hamide Burcu
dc.date.accessioned2022-04-27T12:22:10Z
dc.date.available2022-04-27T12:22:10Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7979
dc.description.abstractTez kapsamında İstanbul’un 16-19. yüzyıl aralığında yaşamış olduğu şehirleşmenin suyla olan ilişkisinin ortaya konulması ve su dağıtım sistemine ait sayısal veriler üzerinden haritalandırma yöntemiyle mahallelerdeki gelişimin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çeşmelerin debisi, inşa tarihi, hat uzunluğu ve kot değerleri gibi sayısal veriler üzerinden temeli hesaplama ve haritalandırmaya dayanan bir yöntemle İstanbul’un kentsel gelişimi mahalle ölçeğinde incelenmiştir. Kırkçeşme Su Tesisi örnek olarak seçilmiş ve su dağıtım planı dikkate alınarak şehir 31 farklı bölgeye bölünmüştür. Dağıtım planı ve çeşmeler sahaya çıkılarak topografik cihazlarla tespit edilmiştir. Elde edilen veriler Autocad Programı üzerinde sayısal ortama aktarılmış ve tüm su dağıtım sistemin planı çıkartılmıştır. Ayrıca tarihi haritalar ve yazılı kaynaklar vasıtasıyla İstanbul’da 16-19. yüzyıl aralığında inşa edilen yapılar, güncel şehir planı üzerinde renkli tarama metodu ile parsellerin üzerine işaretlenmiştir. Her iki plan sayısal ortamda üst üste çakıştırılmış ve mahalleler ile su şebekesinin zaman içerisindeki gelişimi mukayese edilmiştir. Tez araştırması neticesinde: ‘‘Çeşmelerin, yeni mahallelerin ortaya çıkmasına ve gelişim süreçlerinin hızlanmasına katkı sağladığı elde edilen sayısal ve görsel verilerle ispatlanmıştır.’’en_US
dc.description.abstractWithin the scope of the thesis, it is aimed to reveal the relationship between the urbanization and water that Istanbul lived in between the 16-19 centuries and to determine the development in the neighborhoods by mapping the numerical data of the water distribution system. In this context, the urban development of Istanbul has been examined on a neighborhood scale with a method based on calculating and mapping the basis of numerical data such as flow rate, construction date, line length and elevation values of fountains. Kırkçeşme Water Facility was chosen as an example and the city was divided into 31 different regions considering the water distribution plan. The distribution plan and fountains were determined by topographical devices by going out to the field. The data obtained were transferred to the digital environment on the Autocad Program and the plan of the entire water distribution system was drawn up. In addition, through historical maps and written sources, the buildings built between the 16-19 centuries in Istanbul were marked on the parcels with the color scanning method on the current city plan. Both plans were overlaid in the digital environment and the development of the neighborhoods and the water network were compared. The result of research:‘‘It has been proven by the obtained numerical and visual data that fountains contribute to the emergence of new neighborhoods and the acceleration of development processes’’.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuyollarıen_US
dc.subjectKırkçeşmeen_US
dc.subjectOsmanlı Mahallelerien_US
dc.subjectWaterwaysen_US
dc.subjectKirkcesmeen_US
dc.subjectOttoman’s Neighborhood Settlementsen_US
dc.titleOsmanlı Dönemi İstanbul'unda suyolları ve temiz su tesislerinin mahalle oluşumuna katkısıen_US
dc.title.alternativeContribution Of waterways and fresh Water supply installation to the formation of neighborhood settlements in Istanbul during the Ottoman Perioden_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record