Advanced Search

Now showing items 1-8 of 8

  • 1991 sonrası dönemde Kuzey Makedonya-Bulgaristan ilişkileri 

   Erguvan, Melek Gül (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, tarihi Makedonya bölgesinde ortak bir geçmişe sahip olmanın yanı sıra dilsel ve kültürel anlamda da birbiriyle yakınlıkları bulunan iki komşu Balkan ülkesidir. Bunun sebebi, Makedonya ...
  • Bosna savaşı sonrası geri dönüşlerde federasyon sınırının etkisi 

   Yürür, Hüseyin Tansu (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bosna-Hersek, tarih boyunca coğrafi konumundan dolayı birçok farklı etnik karakterli göçün hedef toprakları olmuştur. Bu durum, söz konusu toprakların bugün de yaşadığı en büyük sorunlarının kaynağı olan çok milletli ...
  • Bulgar Edebiyatı’nda Elin Pelin ve “Geraklar”eseri 

   Atakan, Müge (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Çalışmanın amacı, Elin Pelin ve “Geraklar” adlı eseri ile ilgili yapılan araştırma ve inceleme sonuçlarını bilime sunmaktır. Çalışma, giriş ve sonuç dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Yeni Bulgar Edebiyatı’nın ...
  • Bulgarca fiillerin çekim sistemi = Bulgarian conjugation system 

   Cömertel, Serkan (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bir yabancı dili öğrenmede ilk adım o dilin tarihini, gelişim sürecini ve bugünkü durumunu bilmektir. İkinci adım sözcük öğrenmektir. Üçüncü adım ise, dilin gramerine hâkim olmaktır. Bir dilin gramerini fonoloji, morfoloji, ...
  • Fan Stilian Noli'nin hayatı ve eserleri 

   Erol, Erdem (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma esas olarak bir Arnavut yazar, ideolog, siyasetçi ve papaz olan Fan Stilian Noli’nin hayatını, ideolojisini ve eserlerini ele almaktadır. Günümüz Edirne iline bağlı İpsala ilçesinin İbriktepe Köyü’nde doğan ...
  • Fatih’in kullarından Vezir-i Azam Mahmud Paşa ve faaliyetleri 

   Sakızcıoğlu, Ömer Şahin (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmamız II. Mehmed Dönemi’nin önemli siyasi karakterlerinden Mahmud Paşa’nın askeri ve siyasi faaliyetleri ile dönemin sosyal ve edebi yaşantısına olan katkısını kapsamaktadır. Bu ölçekte Osmanlı ve Bizans kaynaklarının ...
  • Halide Alptekin'in romanlarında Balkanlar 

   Atmaca, Halime (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Balkanlar, Balkanlardaki geçmiş, Balkanlarda meydana getirilmiş kültür, Balkanların kaybının Türk milletinde oluşturduğu yara ve bıraktığı izler, Balkanları konu edinen çoğu Türk Edebiyatı romanında olduğu gibi Halide ...
  • Rum tebaa ve Yunanistan (1908-1913) 

   Alkan, Ahmet Eren (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   II.Meşrutiyetin ilanında ilk emareleri Avrupa'da edebiyat alanında görülen “Jön Türkler Hareketi” diye adlandırılan sonradan da Terakki ve İttihat Cemiyeti(İttihatTerakki) dediğimiz İttihatçıların, II.Meşrutiyet'in ...