Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İktisat Teorisinde İstihdam Sorunu 

      Pehlivan, Ömer Sinan (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Üretim hadisesinin emek piyasasındaki karşılığı istihdamdır. Global üretim artışlarına rağmen, kapitalist üretim tarzında artan üretim kollarında işsizliğin giderek büyüdüğü ve bir istihdam sorunu yarattığı aşikârdır. ...