Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇay, Rukiye Duygu
dc.date.accessioned2021-11-20T10:39:20Z
dc.date.available2021-11-20T10:39:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2147-0308
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue/58973/828244
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1405056
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7631
dc.descriptionDergiPark: 828244en_US
dc.descriptiontujesen_US
dc.description.abstractGünümüzde kentsel nüfusun hızla artması ve ortaya çıkan teknolojik gelişmeler araç sayısının süratle çoğalması ve otopark alanlarına olan ihtiyacı meydana getirmektedir. Artan bu otopark ihtiyacı ile birlikte kent merkezlerinde yüksek değere sahip alanların en verimli şekilde kullanılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma Edirne Toki Hadımağa Konutları Sitesi otoparkını teknik ve tasarım yönünden irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda otopark ile ilgili yönetmelikler ve ilgili standartlar ele alınarak uygun materyal seçimi ve gereksinimler doğrultusunda site yönetimi için çizilen proje ve projenin alana uygulanması analiz edilmiştir. Çalışma sonunda yapılan peyzaj tasarımı ile birlikte nitelikleri yönünden seçilen yapısal malzemenin oluşturacağı uygulamanın benzer özellik gösteren otoparkların oluşturulması için yol göstereceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractToday, the density of the urban population and the technological developments that have arisen cause the rapid increase in the number of vehicles and the need for parking areas. With this increasing need for parking, the most efficient use of high-value areas in city centers comes to the fore. For this reason, this study was carried out to examine the Edirne Toki Hadımağa Housing Estate car park in terms of technical and design. In this context, by considering the regulations and standards related to the parking lot, the design and the implementation of the project on the site were analyzed in line with the selection of appropriate materials and requirements. At the end of the study, it is thought that the application to be formed by the structural material selected in terms of qualifications together with the landscape design will guide the creation of parking lots with similar characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonut alanlarıen_US
dc.subjectOtopark tasarımıen_US
dc.subjectPeyzaj projesien_US
dc.subjectYapısal peyzajen_US
dc.subjectEdirneen_US
dc.subjectHousing areasen_US
dc.subjectParking lot designen_US
dc.subjectLandscape projecten_US
dc.subjectStructural landscapeen_US
dc.subjectEdirneen_US
dc.titleKonut ve Site Alanlarında Otopark Tasarımı: Edirne Toki Hadımağa Konutlarıen_US
dc.title.alternativeParking Lot Design in Residence and Site Areas: Edirne Toki Hadımağa Housesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇay, Rukiye Duygu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record