Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAhmetoğlu, Emine
dc.contributor.authorAcar, İbrahim
dc.contributor.authorGıcı Vatansever, Aynur
dc.date.accessioned2021-11-20T10:26:25Z
dc.date.available2021-11-20T10:26:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2630-6301
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/59869/754702
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1157667
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/6030
dc.descriptionDergiPark: 754702en_US
dc.descriptiontreden_US
dc.description.abstractOkul öncesi eğitimin niteliği tüm dünyada yaygın olarak 1970’lerden beri araştırılmaktadır. Okul öncesi eğitiminin kalitesinin artırılmasında şüphesiz ki öğretmen en etkili unsurlardan biridir. Öğretmenin okul öncesi dönem çocuğuyla aralarındaki etkileşim çocuğun yaşamında hayati öneme sahiptir. Nitelikli bir okul öncesi eğitiminde çocukların öğretmen ile etkileşimleri onların zihinsel kapasitelerini artırmakta, sosyal becerilerinin gelişimini desteklemekte ve toplumdaki ahlak kurallarına uygun davranışlar göstermelerini sağlamaktadır. Bunun yanında kaliteli öğrenci-öğretmen etkileşimi çocuğun akademik yaşantısına katkı sağlarken bir yandan da çocuğun daha katılımcı, girişken ve uyumlu olmasına ve akademik gelişimini tamamlamasına katkıda bulunmaktadır. Öğretmen-öğrenci etkileşiminin, çocuğun gelişimi üzerinde önemli etkiye sahip olması, öğretmen-çocuk arasındaki etkileşimin niteliğinin ölçülmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı ihtiyacını doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı “Öğretmen Etkileşim Ölçeği- ÖEÖ” (Caregiver Interaction Scale-CIS; Arnett, 1989) ve “Çocuk Öğretmen Etkileşim Ölçeği- ÇÖEÖ” (Child Caregiver Interaction Scale-CCIS; Carl, 2010) ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını ve Türkçe adaptasyonlarını yapmaktır. Çalışmaya Edirne’de okulöncesi eğitim kurumlarındaki çalışma grubu olarak 41 öğretmen ve 147 çocuk dâhil edilmiştir. İlişkisel tarama modeli olarak tasarlanmış olan bu çalışmada çalışma grubunu oluşturan öğretmenler ve çocuklar arasındaki ilişkiler araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Çalışmada ulaşılan verilerin analizi doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğuna yönelik sonuçlar, çalışmanın bulgular ve sonuç kısmında açıklanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Eğitim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectöğrencien_US
dc.subjectöğretmen-çocuk etkileşimien_US
dc.titleÖğretmen Etkileşim Ölçeği (Öeö) ve Çocuk-Öğretmen Etkileşim Ölçeği (Çöeö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentFakülteler, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage412en_US
dc.identifier.endpage424en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record