Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Aynur Yılmaz
dc.contributor.authorAydın, Nurgül
dc.contributor.authorKaraşin, Engin
dc.date.accessioned2021-11-20T10:11:06Z
dc.date.available2021-11-20T10:11:06Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJeE16ZzQ
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5853
dc.description.abstractHipotiroidizm ile birlikte, polinöropati, miyopati ve karpal tünel sendromu sık görülen nörolojik komplikasyonlardandır. Kraniyal sinir tutulumu ise çok nadir görülür. Hipotiroidizm tablosunda görülen bu anormalliğin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, endonöriyum ve perinöriyumda mukopolisakkarit birikimi olabileceği tahmin edilmekledir. Diplopi yakınmasıyla kliniğimize başvuran 52 yaşındaki bir kadın olguda, sol 6. kraniyal sinir paralizisi saptandı. Altıncı kraniyal sinir tutulumuna yol açan diğer nedenler araştırılıp dışlandıktan sonra, etyolojide hipotiroidizm düşünüldü. Timid hormon replasmanı sonrası tamamen düzelen olgu literatür eşliğinde tartışıldı.en_US
dc.description.abstractPolyneuropathy, myopathy and carpal tunnel syndrome are commonly seen neurologic complications with hypothyroidism but cranial nerve palsies are rarely seen. Although the pathogenesis of this abnormality can not be explained completely it is supposed to be the mucopolysaccaride accumulation in endoneurium and perineurium. We have diagnosed left sixth cranial nerve palsy in a 52 years old female patient whom applied to our clinic with a diplopia complaint. After we have excluded all the other etiologic factors of the sixth cranial nerve palsy, we have thought hypothyroidism to be responsible for the etiology. We have discussed the case with literature whom its palsy completely got well after thyroid hormone replacement therapy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.titleHipotiroidizm'li bir olguda sol 6. kraniyal sinir paralizisien_US
dc.title.alternativeSixth cranial nerve palsy in a hypothyroid patienten_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record