Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Ebru
dc.contributor.authorKarlıkaya, Celal
dc.contributor.authorYalçın, Ömer
dc.contributor.authorAktaş, Gülhan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:11:04Z
dc.date.available2021-11-20T10:11:04Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJeE5UTXo
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5847
dc.description.abstractAkciğer kanserinin kadınlarda gittikçe artmakta olduğu bilinmektedir. Sigara içen kadınlarda küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) görülme riski sigara içen erkeklere göre daha yüksektir. KHAK ile kadın cinsiyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 13 yıllık yeni tanı konmuş kanser olgularını içeren veri tabanımızda yaptığımız, incelemede 67/859 (%7.8) kadın akciğer kanseri olgusu saptadık. Bu olgulardan 57 (%7.5) KHAK idi ve 4 tanesinin dosya bilgilerini tam olarak bulabildik. Bu dört olgunun yaş ortalaması 56±11 yıldı. Olgulardan en genç olanı 42 yaşında bir ev hanımı idi; 19 yaşında sigaraya başlamıştı ve 23 yıl 1 pak./gün sigara öyküsü vardı. Diğer üç olgu ise hiç düzenli sigara kullanmadığı halde yoğun bir pasif sigara öyküsü tanımlıyordu. Bu dört olgunun tümör lokalizasyonu, evresi, histopatolojik, histokimyasal ve elektron mikroskopik özellikleri gözden geçirilerek sunuldu. Kadında KHAK görülmesinin epidemiyolojik önemi vurgulandı.en_US
dc.description.abstractIt is known that the incidence of lung carcinoma in women is increasing. The risk of small cell lung carcinoma in smoking women is higher than the risk in smoking men. For being able to demonstrate the relationship between the small cell lung carcinoma and its occurrence in women, we reviewed our newly diagnosed cancer cases for thirteen years. The ratio of lung tumors in women was 67/859 (%7.8). There were 5 small cell lung carcinoma cases (%7.5) and we could find all information about four cases. The mean age of these four cases was 56±11 years. The youngest patient was a housewife who is 42 years old. She began smoking when she was 19 years old and kept smoking 1 pack/day for 23 years. Other three cases did not smoke regularly but they were passive smokers. These four cases were presented by examining the localization of the tumors, their stages, and also their histopathologic, histochemical and electron microscopic features. The epidemiological importance of the occurrence of small lung cell carcinoma in women was emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.titleKüçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımızen_US
dc.title.alternativeOur female cases with small cell lung carcinomaen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record