Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarlıkaya, Celal
dc.contributor.authorTüre, Mevlüt
dc.contributor.authorYıldırım, Erkan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:11:04Z
dc.date.available2021-11-20T10:11:04Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1301-3149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJeE5URXg
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5846
dc.description.abstractAmaç: KOAH'a bağlı hospitalizasyonlarda mevsimsel değişme olup olmadığını belirlemek. Yöntem: 1987-1998 yılları arasında, göğüs kliniğine yapılan 3617 yatıştan, verileri elde edilen 3089 olgu değerlendirildi. Bulgular: Tüm olguların 397'si (%12.9) KOAH olarak sınıflandırılmıştı (kronik bronşit, amfizem, ICD9: 490-492 ve başka yerde sınıflandırılmayan KOAH, ICD9: 496). Aylara göre KOAH'lı hasta sayısı, toplam yatan hasta sayısına göre standardize edildi ve standardize verilerin üçerli hareketli ortalamaları Fourier analizi ile değerlendirildi. KOAH yatışlarının Eylül ayında artmaya başladığı, Ocak ayında maksimum seviyeye ulaştığı ve Mart ayından sonra azalarak yaz ayları boyunca düşük bir seviyede devam ettiği saptandı (F=7.679, p<0.001). Bu 12 yıllık periyodda KOAH yıllık yatış sayısı 28 olgudan 68'e yükselmesine karşın tüm hastalar içindeki KOAH'lıların oranı %20.3'ten %10.9'a inmişti. Dahası 1987-1990 yıllarında ortalama yatılan gün sayısı 14.4±14.1 günden, 1995-1998 yıllarında 9.8±7.3 güne inmişti (p<0.01). Sonuç: Hasta sayılarının artmasına karşın yatış oranlarının ve yatış sürelerinin azalması, tanı ve tedavideki gelişmeler ile aşılama gibi koruyucu önlemlere daha fazla önem verilmesine bağlanabilir. Hastane morbiditesinin mevsimsel özelliği, alevlenme nedenlerine ışık tutabileceği gibi sağlık hizmetlerinin planlamasında da önemli olabilir.en_US
dc.description.abstractAims: To determine the seasonal variation in patterns of hospitalizations for COPD Methods: We studied the data of 3089 hospitalizations extracted from 3617 hospitalizations in the chest clinic between 1987-1998. Results: Amongst these, 397 (12.9%) cases have been classified as COPD (chronic bronchitis, emphysema, ICD9: 490-492 and COPD not specified elsewhere, ICD9: 496). Monthly hospitalization number for COPD were standardized to monthly hospitalizations to the chest clinic and three by three moving averages of these standardized data were analyzed with Fourier's analysis. Hospitalizations for COPD were starting to increase by October and reaching to maximum level at January, decreasing by- March and stable for the spring and summer (F=7.679, p&lt;0.001). Through this 12 year-period, annual hospitalization for COPD increased from 28 to 68 but COPD ratio to all patients decreased from 20.3% to 10.9%. Additionally, average stay in hospital decreased from 14.4&plusmn;14.1 days in the 1987-1990 to 9.8&plusmn;7.3 days in the 1995-1998 (P&lt;0.01). Conclusion: Decrease in hospitalization ratios and staying times in spite of increasing number of the COPD patients may be attributed development in the diagnosis and treatment, and increasing preventive measures such as vaccination. Seasonal patterns in hospital morbidity may identify triggers provoking COPD exacerbations and may help in planning of health care services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.titleKronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliğien_US
dc.title.alternativeSeasonal patterns of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) exacerbationsen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage171en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record