Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz Çetinkaya, Aylin
dc.contributor.advisorYurtsever, Selçuk
dc.date.accessioned2017-04-19T08:38:09Z
dc.date.available2017-04-19T08:38:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/2081
dc.description.abstractBu çalışmada üç farklı gıda boyasının genotoksik etkileri ve bu boyaların belirtilen zararlarına karşı antigenotoksik olabileceği öne sürülen üç farklı bitki özütü in vivo olarak Drosophila melanogaster Meigen üzerinde laboratuvar deneyleriyle araştırıldı. Ponceau 4R (kırmızı-E 124), tartrazine (sarı-E 102) ve pea green (yeşil- E102+E133) gıda boyaları ‰25, ‰50 ve ‰75’lik dozlarda larva evresindeki sineklerin besiyerlerine eklenerek ergin bireylerin kanatlarında oluşan mutant kıl hücrelerinin varlığı Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile saptandı. Günlük gıdalarımızda kullanılan üç gıda boyasının da konsantrasyona bağlı olarak kanatlardaki mutant benek sayılarını arttırdığı saptandı (X2= s.d.= 3, p<0.001) ve bu sayıların distile su ile hazırlanan negatif kontrol grubundaki sineklerin mutant kanat beneklerinden daha fazla olduğu ve bu boyaların genotoksik olduğu fakat benek sayısının pozitif kontrol grubundakilerden daha az olması ile her üç boyanın da pozitif kontrol grubunda kullanılan EMS (etil metan sülfonat) kadar genotoksik olmadığı ortaya çıktı. Diğer taraftan üç boyanın üç farklı konsantrasyonuyla beraber besiyerlerine %10’luk Hypericum perforatum L. (kantaron), Silybum marianum (L.) Gaertn. (devedikeni) ve Lavandula stoechas L. (karabaş) özütleri eklenerek yetiştirilen sineklerin kanatlarındaki mutant benek sayıları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldı. Her üç boyanın da mutant benek sayılarını azaltmada herhangi bir antigenotoksik etki göstermediği ve deney grupları arasındaki sayısal farkın anlamlı olmadığı görüldü (Kruskal Wallis Testi; s.d.= 2, p>0.05).en_US
dc.description.abstractabstracten_US
dc.description.abstractBu çalışmada üç farklı gıda boyasının genotoksik etkileri ve bu boyaların belirtilen zararlarına karşı antigenotoksik olabileceği öne sürülen üç farklı bitki özütü in vivo olarak Drosophila melanogaster Meigen üzerinde laboratuvar deneyleriyle araştırıldı. Ponceau 4R (kırmızı-E 124), tartrazine (sarı-E 102) ve pea green (yeşil- E102+E133) gıda boyaları ‰25, ‰50 ve ‰75’lik dozlarda larva evresindeki sineklerin besiyerlerine eklenerek ergin bireylerin kanatlarında oluşan mutant kıl hücrelerinin varlığı Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile saptandı. Günlük gıdalarımızda kullanılan üç gıda boyasının da konsantrasyona bağlı olarak kanatlardaki mutant benek sayılarını arttırdığı saptandı (X2= s.d.= 3, p<0.001) ve bu sayıların distile su ile hazırlanan negatif kontrol grubundaki sineklerin mutant kanat beneklerinden daha fazla olduğu ve bu boyaların genotoksik olduğu fakat benek sayısının pozitif kontrol grubundakilerden daha az olması ile her üç boyanın da pozitif kontrol grubunda kullanılan EMS (etil metan sülfonat) kadar genotoksik olmadığı ortaya çıktı. Diğer taraftan üç boyanın üç farklı konsantrasyonuyla beraber besiyerlerine %10’luk Hypericum perforatum L. (kantaron), Silybum marianum (L.) Gaertn. (devedikeni) ve Lavandula stoechas L. (karabaş) özütleri eklenerek yetiştirilen sineklerin kanatlarındaki mutant benek sayıları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldı. Her üç boyanın da mutant benek sayılarını azaltmada herhangi bir antigenotoksik etki göstermediği ve deney grupları arasındaki sayısal farkın anlamlı olmadığı görüldü (Kruskal Wallis Testi; s.d.= 2, p>0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectHypericum perforatum L.en_US
dc.subjectSMARTen_US
dc.subjectGenotoksisiteen_US
dc.subjectAntigenotoksisiteen_US
dc.subjectPonceau 4R (kırmızı-E 124)en_US
dc.subjectTartrazine (sarı-E 102)en_US
dc.subjectPea green (yeşil-E 102+E133)en_US
dc.subjectLavandula stoechas L.en_US
dc.subjectSilybum Marianum (L.) Gaertnen_US
dc.subjectDrosophila Melanogaster Meigenen_US
dc.subjectGenotoxicityen_US
dc.subjectAntigenotoxicityen_US
dc.titleBazı gıda katkı maddelerinin drokophila melanogaster’de yaptığı genotoksisitenin smart testi ile saptanması ve bu DNA hasarlarına karşı bazı bitki özütlerinin etkilerien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the genotoxicity of some food additives in Drosophila melanogaster using the SMART test and effects of some plants extracts against the DNA damagesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.type.descriptionNo: 0109435en_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record