Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Edirneli Mevlevî ve Gülşenî şairler 

   Yapıcı, Uğurtan (Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada Edirne'de doğmuş olan 21 Mevlevî ve 20 Gülşenî Dîvân şairi ele alınmıştır. Tez "Giriş", "İnceleme" ve "Sonuç" bölümlerinden oluşmaktadır. "Giriş bölümünde Edirne'nin kültür ve sanat merkezi olarak önemine ...
  • Kuloğlu İlyas Divanı 

   Yapıcı, Uğurtan (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   XVII. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Kuloğlu mahlaslı Şeyh Hacı İlyas (ö. 1068/1658), edebiyat tarihimizde hak ettiği ilgiyi ve şöhreti bulamamıştır. Son derece velût bir şair olan Kuloğlu‘nun Bâğ-ı Behişt, Etvâr-ı Seb‘a, ...