Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/972
Title: 1979 İran İslam devrimi sonrası Türk-İran ilişkileri
Other Titles: Relationship between Turkey and Iran, after the 1979 Iran Islamic revolution
Authors: Görçün, Ömer Faruk
Dilan, Hasan Berke(Tez Danışmanı)
Keywords: İran
İran İslam devrimi
Türk-İran ilişkileri
Issue Date: 2006
Series/Report no.: 0042641;
Abstract: Bu çalışmada İran İslam Cumhuriyetinin 1979 yılından günümüze izlediği dış politika incelenmiştir. Tezin başlangıç bölümünde Kaçar Hanedanından bahsedilmiş, ardından Pehlevi hanedanı dönemi incelenmiştir. Gerçekte incelenen dönem 1979 İran İslam Devrimi sonrasıdır.Bu nedenle İran tarihini oluşturan dönemler İran devrimine olan etkileri açısından incelenmiştir.Tezin birinci bölümünde Kaçar Hanedanı döneminin hemen ardından Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah dönemi incelenmiştir. Aynı zaman da İran'ın sosyal ve siyasal koşulları analiz edilmeye çalışılmıştır.İkinci bölümde İran İslam Devrimi ve Humeyni döneminden bahsedilmiş, devrimin oluşumu ile beraber getirdiği yenilikler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde devrim sonrası Türk-İran ilişkilerini etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise İran ve Türkiye arasında ki güncel sorunlar değerlendirilerek geleceğe ilişkin bir tahmin yapılmaya çalışılmıştır.
Abstract
In the study, to tried the analyze Foreign policy of Islamic Republic of Iran from 1979 topresent. At the beginning, Qajar and Pahlavi dynasty era has evaluated. In actually, first aim ofthis study are analyze the after the 1979. Consequently, effects of the previous era to Islamicrevolution have considerate.On the first chapter, Qajar dynasty and Rıza Shah, Muhammed Rıza Shah Era with Iran?ssocial and political conditions analyzed. On the second Chapter, discussed from Khomeni andIran Islamic RevolutionsOn the third chapter, foreign and domestic factors of the Turkey-Iran relations explained.On the final chapter extrapolated about Future of the Turkey-Iran relations.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/972
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0042641.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.