Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/84
Title: Su (2) spinor indeksli bir non-lineer modelde soliton çözümler
Authors: Tezgör, Gülsen
Keywords: Fizik
Spinor
Soliton
Issue Date: 1987
Series/Report no.: ;0019751
Abstract: Bu çalışmada Fermion-Fermion etkileşmeli saf spinor alanlarda üç uzay boyutlu Soliton çözümler gözden geçirilmiştir. İlk örnek olarak Wu-Young-Tipi Monopol çözümler ele alınmış ve bu tip çözümlerin saf Spinor alanlarda elde edilebilme koşulları tartışılmıştır. Gürsey Modelde bulunan Soler tipi Soliton çözümlerinin Gürsey Modelinin iç simetrili formunda doğrudan bulunamadığı gösterilmiştir. Söz konusu çözümler monopol çözümleri bulmak için önerilen ekstra terine benzer bir terimin modele eklenmesi ile elde edilebileceği görülmüştür. Bu çözümlerin elde edilişinin diğer bir ilginç yönü konformal modeldekine benzemeksizin kütle terimi içermesidir. Zira iç simetriye sahip olmayan Güsey Modelinin bir çözüm sınıfının instanton ve meron çözümleri mevcuttur. İnstanton ve meron çözümleri vakum çözümleri olduklarından her ne kadar simetriye kendiliğinden kırıyorlarsa da ancak kütleleri sıfır olan ara parçacıkları olarak tanımlanabilirler. Bizim burada elde ettiğimiz çözümler kütleli bir modelden elde edildiğinden, sonlu, enerjiye sahip olduğundan ve en önemlisi modelin iç simetriği içermesinden burada elde edilen çözümlere Fermionic Sektöre tekabül eden spinor parçacıklar diyebiliriz.
Abstract
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/84
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezgör , Gülsen.pdf778.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.