Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/329
Title: 19-21 yaş futbolcularda alt ekstremite eklem hareket genişliklerinin ölçülmesi
Other Titles: Range of motion of lower extremity in soccer players between 19-21 ages
Authors: Çakıroğlu, Metin
Toksöz, İlhan(Tez Danışmanı)
Keywords: Futbol
Eklem hareket genişliği
Alt ekstremite
Issue Date: 2001
Series/Report no.: 0023953;
Abstract: Eklem harekeli ve kapasitesi spor bilimlerinin temel konularından biri olmasına karşın branşa özgü limitleri hakkında henüz oldukça az bilimsel veri vardır. Bu yüzden çalışmamızda öncelikle eklem hareket genişliği kavramının spor bilimlerindeki yeri ve önemini tespit ederek alt ekstremitenin üç büyük eklemi olarak kalça, diz ve ayak bileğinin futbolculara özgü hareket genişliği miktarlarını bularak spor bilimlerinin hizmetine sunmayı hedefledik. Araştırmaya Türkiye 2. Lig, 3. Lig ve Amatör futbol liginde oynayan yaş ortalaması 21.1 ± 1.7, boy uzunluğu 175.4 ±5.7 cm, ağırlığı 72.2 ±2.7 kg, aktif spor yaşantısı 8.6 ± 2.4 yıl olan 32 erkek sporcu katıldı. Ölçümlerde Cybex'in elektronik dijital inklinometre (EDI 320) cihazı kullanıldı, ölçüm tekniği American Academy of Orthopedic Surgeons'ın önerdiği pozisyonlara göre yapıldı. ölçümler esnasında deneğe verdiğimiz tüm pozisyonlarda aktif hareketle ulaşabildiği maksimum ROM dereceleri kayıt edildi. Sağ ve sol ekstremitedeki her hareket 3 'er kez ölçülerek ortalamaları alındı. Yalnızca sağ dominant bireylerin verileri değerlendirmeye alındı. Tüm istatistiksel analizler SPSS 9.0'da paired samples t- testi kullanılarak yapıldı. Kalça ekleminde; fleksiyon (Diz Ekst.) 90.2 derece ve (Diz Fleks.) 128.1 derece, ekstansiyon (Diz Ekst.) 30.4 derece ve (Diz Fleks.) 21.3 derece, abduksiyon 66.3 derece, adduksiyon 33.1 derece, internal rotasyon 36.5 derece, eksternal rotasyon 45.1 derece olarak bulundu. Diz ekleminde fleksiyon 124.8 derece olarak bulundu. Ayak bileği ekleminde inversiyon 38.0 derece, eversiyon 21.8 derece, plantar fleksiyon 52.5 derece, dorsal fleksiyon 24.7 derece olarak bulundu. Futbolcuların ROM değerleri kendi aralarında dominant ve nondominant yönler açısından karşılaştırıldığında kalça eklemindeki fleksiyon hareketlerinde dominant (sağ taraf) yönde anlamlı bir farklılık bulunmuş (p< 0.05), diğer hareketlerde ise dominant ve nondominant taraflar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p> 0.05). Elde edilen sonuçlan American Academy of Orthopedic Surgeons'ın verileri ile ve literatürde aynı yaş grubundaki sedanterler üzerinde yapılan diğer örnekleri ile karşılaşürdığımızda kalça eklemindeki ekstansiyon (diz fleksiyonda) ve diz eklemindeki fleksiyon hariç diğer tüm hareketlerde futbolcular lehinde bir farklılık görülmektedir.
Abstract
Although joint movement and range of movement is one of the basic subjects of the sports sciences, there is very few scientific data about its limits specific to this field. Because of this, the purpose of this study is prirnarly to determine the place and importance of the term joint movement range in the sports sciences and to find out the range of movement of the three major joints of the lower extremity hip, knee and ankle joints specific to footballers and put it to the service of sports sciences. In the study the subjects consist of 32 sportsmen who play football in the Turkish 2 nd5 3 rd and the amateur football league. Their average age is 21.1 ± 1.7, average height is 175.4 ± 5.7 cm, body weight is 72.2 ± 6.7 kg and their active sports life is 8.6 ± 2.4 years. In the measurements the electronic digital inclinometer (EDI 320) OF Cybex was used. The measurements technique was realized according to the positions which the American Academy of Orthopedic Surgeons have suggested. During tiie measurements the range of movement degrees that the subjects could reach with active movements in all the positions were written down. Each movement at the left and right extremity were measured three times and their averages taken. The values of only the right dominant subjects were taken into consideration. All of the statistical analyses were done with SPSS 9.0 Paired samples t- test. The data from the measurements of the hip joint were as follows; flexion (knee extension) 90.2 degree and (knee flexion) 128.1 degrees, extension (knee extension) 30.4 degrees and (knee flexion) 21.3 degree, abduction 66.3 degrees, adduction 33.1 degrees, internal rotation 36.5 degrees and external rotation 45.1 degrees. The knee joint flexion was found to be 124.8 degrees. The data of the ankle joint were as follows inversion 38.0 degrees, eversion 21.8 degrees, plantar flexion 52.5 degrees and dorsal flexion 24.7 degrees. When the results of this study were compared with the data of the American Academy of Orthopedic Surgeons and some other examples with the same age group sedanters, except the extension in the hip joint and the flexion in the knee joint, a difference, in favour of the footballers is seen in all the other movement.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/329
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0023953.pdf3.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.