Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/252
Title: Toplu konut yapılarında kullanılan çelik kalıp ve iskeleler
Authors: Mıhlayanlar, Esma
Tuğal, Erol(Tez Danışmanı)
Issue Date: 1996
Series/Report no.: 0019837;
Abstract: Endüstri devrimi sonucunda, tüm endüstri kollarında olduğu gibi, yapı endüstrisinde de yeni üretim teknikleri ihtiyaç duyulmuştur. Bununla birlikte konut gereksiniminin hızlı bir biçimde artması, daha çok sayıda konutun, daha hızlı, daha kaliteli ve ekonomik olarak üretilmesini zorunlu kılmıştır. Konut isteğinin karşılanması için yeni yapım sistemlerinin ve bu konudaki yeniliklerin takip edilmesinin gerekli olduğu düşünülerek, "Toplu Konut Yapılarındaki Kullanılan Çelik Kalıp ve İskeleler" konulu tez çalışması hazırlanmıştır. Bu çalışma, yedi ana bölümden oluşmaktadır ve yapılan bu çalışmalar; tablo, şekil ve fotoğraflar yardımı ile desteklenmektedir. Birinci Bölümde; çalışmanın amacı, kapsamı ve çalışma yöntemi açıklanmaktadır. İkinci bölümde, modüler çelik kalıp ve iskelelerin üretimi, kullanılan malzeme ve boyutları belirtilmektedir. Üçüncü bölümde; betonarme taşıyıcı elemanları oluşturan kalıpları, kalıp desteklerinin ve kullanılan iskelelerin kurulması, dördüncü bölümde de kurulan bu kalıplara beton dökülmesi anlatılmaktadır. Beşinci bölümde; kalıpların,kalıp desteklerinin sökülmesi bu aşamada ve sonrasında da kullanılan iş iskeleleri açıklanmaktadır. Altıncı bölümde, kalıp ve iskele üreten ve ürettikleri bu elemanları kullanan firmalar ile yapılan anket çalışması değerlendirilmektedir. Yedinci bölüm olan sonuç bölümünde ise elde edilen veriler doğrultusunda modüler çelik kalıp ve iskelelerin inşaatta sağladığı avantajlardan ve sistemin başarıya ulaşması için yapılması gereken hususlardan söz edilmektedir.
Abstract
As every industrial field, the construction technics had also developed during the industrial revolution in nineteenth century. The increasing needs for houses created new technics for more rapid and more economical ways for construction of buildings. Because of housing shortage is still one of the biggest problems of the society, "The Steel Formwork Sytem Used For Construction Of Moss Housing" has been chosen as the matter of thesis. This study has got seven chapters and all the study is supported by figures, tables and fotographs. The first part includes the aim and content on this work. In the second part the materials and the dimensions of the modular steel form work are handled. In the third part, the frame works of the reinforced concrete structures are explanied. The forth part deals with the concrete work. The fifth part includes form removals. The sixth part contains some information about the producers and users of the formworks.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/252
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0019837.pdf19.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.