Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2354
Title: Çevre yönetim sistemi ISO 14001-bir alan araştırması
Other Titles: Environmental management system ISO 14001-A field study
Authors: Gezgin, Hale Gizem
Güler, Seyhan Bilir (Tez Danışmanı)
Keywords: Seramik sektörü
ISO 14001
Çevre yönetim sistemi
Ceramic industry
ISO 14001
Environmental management system
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113748
Abstract: Çevre kirliliği, tüm dünyada en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstrinin hızlı gelişmesi doğal çevre ve insan üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde üretim yapan endüstriyel kuruluşlar, yoğun kamuoyu baskısı ile çevre üzerinde yarattıkları etkilerin müşteriler tarafından dikkate alındığının farkına varmışlardır. Dolayısıyla, gelişmiş ve geliĢen ülkelerde sanayi kuruluşları sürdürülebilir gelişme kapsamında çevre yönetim sistemlerini oluşturmaya başlamışlardır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dünyada çevresel etkileri kontrol altına almak ve azaltmak için bir kılavuzdur. Günümüzde Dünya ve Türkiye’de birçok işletme tarafından uygulanmakta olan ISO 14001 Kalite Standardı ile işletmeler ürün ve hizmetleri ile farklılık yaratarak müşteri beklentilerini önemli ölçüde karşılayıp müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Bu çalışmada da bu standart ile ilgili kapsamlı bilgiler aktarılmış ve araştırmadan bir örnek verilmiştir.
Abstract
Environmental pollution has been one of the significant problems that the world is gacing. Rapidly developing industrialization cause negative effect on natural environment and humans. With the strong public pressure in the countries of United States and Europe, industrial companies are aware of that consumers care about the effect of busines operations on the environment. Therefore, in the framework of sustainable development in the most developed and developing nations, industrial companies start to assess their environmental management systems. ISO 14001 Environmental management system is a guideline for organizations contraling and decreasing the environmental impacts. At the present time ISO14001 Quality Standards has been practiced by many businesses in the world and Turkey. Businesses increase customer satisfaction creating discrepancy with products and services, substantially meeting customer expectations. In this study, it is transferred to comprehensive information about the standard.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2354
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113748.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.