Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2353
Title: KOBİ'lerin gerçeğe uygun değer ile finansal raporlanması ve bir turizm işletmesinde uygulama
Other Titles: Financial reporting of SMEs with fair value and a practice of tourism corporation
Authors: Eskin, İlknur
Güvemli, Batuhan (Tez Danışmanı)
17896
Keywords: KOBİ TFRS
Gerçeğe uygun değerleme
Kobi
Finansal raporlama
SME
Fair value
Financial reporting
TFRS for SMEs
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113746
Abstract: Bu araştırma, KOBİ TFRS'de yer alan gerçeğe uygun değerleme yöntemine odaklanmıştır. Çalışmada, bir turizm işletmesi olan ABC Ticaret Limited Şirketi'nin VUK'na göre düzenlenmiş 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu, KOBİ TFRS ilk geçiş bilançosu olarak hazırlanmıştır. Şirketin KOBİ TFRS'ye göre ilk geçiş bilançosu hazırlama sürecinde, standart hükümleri çerçevesinde değerleme, sınıflandırma ve düzeltme işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler yapılırken, KOBİ TFRS ile Türk Vergi Kanunu arasındaki farklılıklar ortaya koyulmuştur. Değerleme yöntemleri içerisinden de standartta belirtilen hükümler dikkate alınarak, gerçeğe uygun değerleme yöntemi seçilmiştir. Kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu,"vergi için finansal raporlama" anlayışının yaygın olduğu ve yöneticilerin yeterli donanıma sahip olmadığı KOBİ'ler, KOBİ TFRS'ye geçiş sürecinde geleneksel muhasebe sistemimizdeki farklılıklar nedeni ile sorunlarla karşılaşabilirler. Değerleme yöntemi olarak gerçeğe uygun değerleme yöntemi seçildiğinde, finansal raporlar doğru ve gerçek bilgiler sunar. Ancak, gerçeğe uygun değerin tespitindeki zorluklar nedeniyle bu değer subjektif unsurları içerebilir.
Abstract
This research focuses on fair value accounting method founded in TFRS for SMEs. In this study, the balance sheet of a tourism business, ABC Trade Limited Corporation, which is dated December 31 2012 in accordance with Tax Procedures, was prepared as the first balance sheet of TFRS for SMEs. In the process, preparation of the company's first balance sheet according to TFRS for SMEs, valuation, classification, and correction within the scope of standard provisions were carried out. In this process, the differences between Turkish Tax Law and TFRS for SMEs have been revealed. Fair value method was chosen among the valuation methods by taking standard provisions into account. Low level of institutionalization, common approach to "financial reporting for tax", and inadequateness of managers make SMEs face with problems in the process of transition to TFRS for SMEs due to the differences in the traditional accounting system. When fair value method is selected as a valuation method, financial reports offer true and accurate information. However, this value may contain subjective elements because of the difficulties in detecting the fair value.
Description: Doktora Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2353
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113746.pdf3.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.