Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2352
Title: Edirne il merkezi ilköğretim çağı çocuklarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı
Other Titles: Attention deficit hiperactivity disorder prevalence in primary school aged children in the city center of edirne
Authors: Şan, Volkan
Görker, Işık (Tez Danışmanı)
147327
Keywords: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Prevalans
Subtypes
Epidemiyoloji
Alttipler
Attention deficit hyperactivity disorder
Prevalence
Epidemiology
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0116178
Abstract: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde başlayan ve temel belirtileri dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığının Türkiye'de %5'13 aralığında olduğu, dünya genelinde birleştirilmiş yaygınlığının %5.29 olduğu belirtilmiştir. Araştırmamızda Edirne il merkezindeki ilköğretim çağı çocuklarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları için Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Kılavuzu'nun 4. baskısına Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ve sosyodemografik veri formu kullanılmıştır. Her öğrenci için hem sınıf öğretmenlerinden hem de kendi ailesinden ayrı ayrı birer adet ölçek formu doldurmaları istenmiştir. Eksiksiz doldurulmuş olan 394 form istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Anne-baba ve öğretmen tarafından dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri tanımlanan 27 çocuk klinik görüşme için davet edilmiştir. Değerlendirme sonucunda 24 çocuk dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış, Edirne il merkezindeki ilköğretim çağı çocuklarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı %6.09 olarak saptanmıştır. Kızlarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı %5.05, erkeklerde %7.14, erkek/kız oranı 1.4/1 olarak belirlenmiştir. En sık saptanan alt tip dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu-bileşik tiptir.
Abstract
Attention-deficit hyperactivity disorder is a disorder that begins in childhood and has main symptoms of inattention, overactivity and impulsivity. It has been posited that attention-deficit hyperactivity disorder prevalence in Turkey is between 5-13%, and cumulative prevalence ratio around the world is 5.29%. In our study, the determination of attention-deficit hyperactivity disorder prevalence in primary school aged children in Edirne city center has been aimed. A questionaire that is based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-IV criteria for behavioural disorders in children an adolescents and socio-demographic data form was used. For each student both parents and teachers of them filled the questionaire. 394 forms filled completely were taken in to statistical evaluation. 27 children whose attention-deficit hyperactivity disorder symptoms were defined by parents and the teachers were invited for clinical meeting. After the evaluation, 24 children were diagnosed as attention-deficit hyperactivity disorder, attention-deficit hyperactivity disorder prevalence in primary school children in Edirne city center was detected as 6.09%. Attention-deficit hyperactivity disorder prevalence in girls was determined as 5.05%, in boys as 7.14%, the ratio of girl/ boy was determined as 1.4/1. The most common subtype is attention-deficit hyperactivity disorder- cumulative type.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2352
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0116178.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.