Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2350
Title: Çeşitli kaliksaren nanotüplerin sentezlenmesi
Other Titles: Synthesis of various calixarene nanotubes
Authors: Karatavuk, Ali Osman
Beynek, Hayrettin (Tez Danışmanı)
14963
Keywords: Kaliksarenler
Nanotüpler
Calixarenes
Nanotubes
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113789
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak kaliksaren molekülünün kısa tarihi, özellikleri, reaksiyonlarından bahsedildi. Daha sonraki kısımlarda ise bu yapı ile ilgili farklı alanlarda yapılan çalışmalar ve çalışmalarda kullanılan kaliksaren türevleri aktarıldı. Yapılan çalışmalar içerisinde kaliksaren nanotüplere bakıldığında bu nanotüpler üzerinde amaca bağlı olarak çeşitli gruplar bağlayarak farklı boyutlarda boşlukların oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bu tür yapıların literatür içerisinde fazla olmaması ve sentezlenen nanotüplerin ise çalışmalarda büyük ölçüde verimli olması bu çalışmanın oluşturulmasına ilham vermiştir. Bu çalışmada farklı ara gruplar ile kaliksaren molekülleri birleştirilmiş ve ikili nanotüpler oluşturulmuştur. Bu ara gruplar sayesinde bu nanotüpler farklı amaç ve çalışmada kullanılabileceği görülmektedir.
Abstract
In this study, firstly, brief history, properties and reactions of calixarene molecules have been mentioned. In later sections, Studies in different areas related to the structure and Calixarene derivatives used in studies have been expressed. In this studies, when looking calixarene nanotubes, this nanotubes by binding various groups have been allowed the creation of voids of different sizes. This study was inpired not more such structures in the literature and studies have largely nanotubes synthesized efficiently. In this study, various intermediate groups and calixaren molecules have been combined and binary nanotubes have been prepared. Owing to these intermediate groups, it was seen that these nanotubes using different purpose and in studies.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2350
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113789.pdf4.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.