Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2347
Title: Sığla ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) yağının bileşiminin belirlenmesi, karakterizasyonu ve bazı bileşenlerinden kokulu türevlerin sentezlenmesi
Other Titles: Characterization and determination of composition of Siğla tree (Liquidambar orientalis Mill.) oil and synthesis of some scented derivatives of some compounds
Authors: Teker, Nilay
Kolancılar, Hakan (Tez Danışmanı)
Keywords: Sığla yağı
Sinnamik asit türevleri
Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.)
Cinnamic acid derivatives
Sığla oil
Anatolia Sığla Tree (Liquidambar orient alis Mill.)
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0113769
Abstract: Sığla yağı relikt ve endemik bir tür olan Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.)' ndan elde edilir. Bu balsam hem uçucu yağları hem de reçineli yapıları içerdiğinden oleoresin grubuna aittir. Bu tezin amacı sığla yağında bulunan bileşikleri izole etmek ve kokulu bileşiklerin sentezinde hammadde olarak kullanmaktır. İzole edilen bileşikler kokulu bileşikler olan ester ve alkollere dönüştürülmüştür. Bileşiklerin yapıları NMR ve IR spektrometreleri ile tayin edilmiştir.
Abstract
Sığla oil is obtained from Anatolia Sığla Tree (Liquidambar orientalis Mill.) which is a kind of relict and endemic. This balsam is belong to oleresin group because of including both essential oil and resin structure. The goal of this thesis is to isolate the compounds which are found in sığla oil and to use as a raw material in the synthesis of scented compounds. The isolated compounds have been converted to esters and alcohols which are scented compounds. The structure of the compounds have been determined by NMR and IR spectrometer.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2347
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0113769.pdfYüksek Lisans Tezi2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.