Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2344
Title: Türk bankacılık sektörüne yabancı sermaye girişi: Verimlilik analizi
Other Titles: The Entry of the foreign capital into the turkish banking sector: Productivity analysis
Authors: Yıldırım, Songül
Uzunoğlu, Sadi (Tez Danışmanı)
Keywords: Finansal küreselleşme
Panel veri analizi
Verimlilik
Türkiye'de yabancı sermayeli bankalar
Financial liberalization
Panel data analysis
Productivity
Foreign banks in Turkey
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112658
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe yer alan yabancı sermayeli mevduat bankalarının verimlilikleri yerli sermayeli mevduat bankaları ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu incelemede Stata programında panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, dünyada yabancı sermayeli bankacılığın gelişimi ve örgütlenme şekilleri açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde yabancı bankacılığın gelişimi, bankacılık sektöründeki payları, sektöre olan etkileri ve sektöre girişini çekici kılan koşullar Türkiye özelinde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde verimlilikle ilgili temel kavramlara yer verilmiştir. Son bölümde ise panel veri analizi kullanılarak sektörün verimliliği analiz edilmiştir.
Abstract
The purpose of this study is to investigate productivity foreign deposit banks in the Turkish banking sector in comparison with the domestic deposit banks. In this study, panel data analysis is used in the Stata program. In the first part of the study, the development of foreign-owned banking and forms of organization in the world are described. In the second part of the study, development of foreign banking, their shares in the banking sector, the impact of them on the sector and the conditions that make entry into the sector attractive are discussed in the case of Turkey. In the third part, the basic concepts of productivity are presented. In the last part, information about the productivity of the sector is analyzed by using panel data analysis.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2344
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112658.pdfYüksek Lisans Tezi1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.