Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2341
Title: Obezitede plantar basınç dağılımının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of plantar pressure distribution in obesity
Authors: Mercimek, Öznur Berke
Tuna, Hakan (Tez Danışmanı)
148748
Keywords: Obezite
Plantar basınç
Pedobarografi
Obesity
Plantar pressure
Pedobarography
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112643
Abstract: Obezite vücut kompozisyonunda yağ miktarının artısıyla karakterize, kompleks bir hastalık olup, beraberinde kas iskelet sistemi patolojilerini de getirmektedir. Obezlerde ayak sorunları sık görülmekle birlikte, bu durumu ayrıntılarıyla inceleyen yeterli arastırma bulunmamaktadır. Bu çalısmada; farklı obezite gruplarında ayağın klinik ve pedobarografik değerlendirmelerinin karsılastırılması yapılarak, plantar basınç dağılımları değerlendirildi. Çalısmaya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine basvuran, vücut kitle indeksine göre normal kilolu, preobez, 1. ve 2. derece obez, toplam 120 katılımcı alındı. Olguların ayak fizik muayeneleri, ağrı dereceleri, fonksiyonel değerlendirmeleri, 20 metre yürüme süreleri ve yasam kaliteleri kaydedildi. Ayakta durma ve yürüme esnasındaki taban basınçları pedobarografi cihazı ile incelendi. Gruplar 30’ar katılımcıdan olusmaktaydı. Arastırmada; ayak ağrısı ve fonksiyonel kısıtlık değerleri, 1. derece obezlerde diğer gruplardan anlamlı sekilde yüksekti. Yasam kalitesi, 1. ve 2. derece obezlerin kendi arasında farksızken, diğer gruplardan daha düsüktü. Statik ve dinamik pedobarografik incelemede; farklı ayak alanlarında basınç değerlerinin 1. ve 2. derece obezlerde diğer gruplardan daha yüksek olduğu izlendi. Aynı zamanda, toplam temas alanı da bu gruplarda artmıs olarak bulundu. Çalısma sonucunda; obezitenin ayak ağrıları ve fonksiyonlarını etkileyebileceği ve olguların değerlendirmelerinde pedobarografinin kullanılmasının değisen ayak basınçlarını saptamada faydalı olabileceği düsünüldü.
Abstract
Obesity is a complex disease characterized by fat increase in body composition. Obesity can cause pathologies of the musculoskeletal system. Foot problems are common in obese subjects. However, there is insufficient research examining this situation in detail. In this study, clinic and pedobarographic assessments of foot were compared in different obesty groups, plantar pressure distribution was assessed. The study included a total of 120 participants who were classified as normal weight, preobese, obese class I and II according to body mass index, attending clinic of Physical Medicine and Rehabilitation of the University of Trakya Medical School. Foot physical examination, pain scales, functional assessments, and quality of life, 20-meter walking time of the cases were recorded. Plantar pressure were examined during standing and walking by pedobarography device. Groups consisted of 30 participants. Foot pain and functional limitation values in obese class I group were significantly higher than other groups in the study. No difference between obese class I and II groups in terms of quality of life, lower than other groups. Values of pressure in different areas of the foot for obese class I and II groups showed higher than other groups according to static and dynamic pedobarographic examination. At the same time, total contact area was found to be increased in these groups.As a result, it is considered that obesity can affect foot pain/functions and use of pedobarography during evaluation of the cases can be useful in detecting variable foot pressure .
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2341
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112643.pdfTıpta Uzmanlık Tezi1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.