Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2340
Title: Deneysel hepatik rezeksiyon modelinde kafeik asit fenetil esterin karaciğer rejenerasyonuna etkisi
Other Titles: The effect of caffeic acid fenetil ester on liver regeneration in experimental liver resection
Authors: Yağmurkaya, Orhan
Altan, Aydın (Tez Danışmanı)
149008
Keywords: Parsiyal hepatektomi
PCNA
İmmünohistokimya
Apoptozis
TUNEL
CAPE
Partial hepatectomy
Immunohistochemistry
Apoptosis
Issue Date: 2013
Series/Report no.: ;0112641
Abstract: Deneysel olarak oluşturulan karaciğer rezeksiyondan hemen sonra rejenerasyonun başlayıp ilk 24-48 saatte maksimum düzeye ulaştığı bilinmektedir. Bu çalışmada da deneysel olarak oluşturduğumuz karaciğer rezeksiyonundan sonra, ilk 24 saat ve 72 saatlerde ki kafeik asit fenetil esterin rejenerasyona etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmada 40 adet Wistar Albino cinsi erişkin sıçan kullanıldı. Denekler, rastgele toplam beş gruba ayrıldı. Karaciğer rezeksiyonu oluşturmak için deneklere üst orta hat insizyon ile laparatomi uygulandı. Karaciğerin sol lateral ve median lob pedikülleri 4/0 ipekle bağlanarak %70 hepatektomi yapıldı. İki gruba, rezeksiyondan 3 gün önce başlanarak intraperitonoel olarak kafeik asit fenetil ester ve iki gruba da rezeksiyondan 3 gün önce başlanarak intraperitonoel olarak serum fizyolojik uygulandı. Parsiyel hepatekomi sonrası 24. ve 72. saatlerde kafeik asit fenetil ester verilen ve serum fizyolojik verilen grupların karaciğerleri incelemek için alındı. Tüm deney gruplarının karaciğer dokularında rejenerasyona olumlu etkisi olan sinüzoidal dilatasyonun ve olumsuz etkileri olan vakuolizasyon ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Kafeik asit fenetil ester verilen gruplar da ilk 72 saatte sinüzoidal dilatasyonun önemli bir şekilde arttığı ve bunula birlikte, vakuolizasyonun da kontrol gruplarına göre azaldığı gözlenlemiştir. Terminal Deoxynucleotidyl Transferase - Mediated dUTP-Biotin Nick End- Labeling ile boyama sonucu hesaplan aapoptotik indeks değerleri açısından bakıldığında kafeik asit fenetil ester verilen gruplarda özellikle ilk 24 saatte normal karaciğer dokusunda olan apooptoz değerlerine yaklaştırdığı ve rejenerasyona olumlu etkisi olduğu sonucuna vardık. Prolifere hücre nükleer antijeni ile boyama sonucu hesaplan proliferasyon indeks değerleri açısından bakıldığında proliferasyon kafeik asit fenetil ester verilen gruplarda özellikle ilk 24 saatte proliferasyonu belirgin bir şekilde arttırarak rejenerasyona olumlu etkisi olduğu sonucuna vardık. Sonuç olarak, rezeksiyondan sonrası rejenerasyona kafeik asit fenetil esterin olumlu etkisi ışık mkroskobu, prolifere hücre nükleer antijeni ve Terminal Deoxynucleotidyl Transferase - Mediated dUTP-Biotin Nick End- Labeling metodlarıyla ortaya konmuştur.
Abstract
It is well known that experimental liver regeneration starts immediately after liver resection and reaches the maximum level in the first 24-48 hours. Therefore in our study we aimed to observe the effect of caffeic acid fenetil ester in experimental liver regeneration after resection of the liver at maximum regeneration interval at 24. and 72. hours. 40 adult male Wistar albino rats were used in this study. The rats were divided into five groups randomly. Laparotomy incision to abdominal mid line of the rats was performed for liver resection. Left lateral and median lobe pedicles of liver binded with 4/0 silk to complete 70% of hepatectomy. Caffeic acid fenetil ester therapy administered intraperitoneally into two experimental groups 3 days before the resection and serum physiologic administered into two control group. Livers of the caffeic acid fenetil ester therapy group and control group were resected 1. and 3. day postoperatively. Sinusoidal dilatation and vacuolization of hepatocytes were observed in liver tissues of all groups by light microscope as a tissue regeneration marker. Vacuolization of hepatocytes were significantly lower in caffeic acid fenetil ester therapy group also sinusoidal dilatation was found significantly higher in caffeic acid fenetil ester therapy group. The proliferation index of the caffeic acid fenetil ester therapy group livers were found higher than the control group livers at 24 hours after surgery but there were no significant difference observed between the therapy and control groups liver proliferation index at 72. hour. In addition the apoptotic index was significantly suppressed in caffeic acid fenetil ester therapy group than the control group and the index was similar to healthy liver apoptozis index. As a result, the effect of caffeic acid fenetil ester in regeneration of the liver after resection was revealed immunohistochemically with terminal deoxynucleotidyl transferase - mediated dUTP-biotin nick end- labeling and proliferating cell nuclear antigen methods by light microscope.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2340
Appears in Collections:Tıp Fakültesi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0112641.pdfTıpta Uzmanlık Tezi3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.