Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2320
Title: 1960-2000 yılları arasında Türk milliyetçiliğinin gelişimi
Other Titles: The development of Turkish nationalism between 1960 and 2000 years
Authors: Eyidiker, Uğur
Gümüş, Burak (Tez Danışmanı)
48698
Keywords: Millet
Popüler milliyetçilik
Milliyetçilik
Nation
Modernist nationalism
Nationalism
Issue Date: 2012
Series/Report no.: ;0107370
Abstract: Tarih boyunca milliyetçilik devletlerin varlığını devam ettirebilmek, vatandaşlarına milli bir şuur kazandırmak açısından her zaman ön plana çıkmıştır. Ülkemizde çok büyük bir geçmişi olmayan milliyetçilik akımın temellerini Ziya Gökalp atmıştır. Yeni kurulan devletinde temel ilkelerinden biri olan milliyetçilik ilkesi ırkçı, liberal, muhafazakar gibi söylemlerle beraber gelişmiş ve taraftar bulmuştur. 1960'lı yıllara kadar oluşturulan temeller üzerinde yükselen Türk milliyetçiliği darbeler, sağ-sol çatışmaları, terörizm ve oluşturulan yenidünya düzenine bir karşı koyuşun etkisiyle çok güçlenmiştir. Bu tez kapsamında ülkemizde 1960'lardan sonra 2000'li yıllara gelene kadar milliyetçiliğin nasıl geliştiği, popüler hale geldiği üzerinde durulmuştur. Geç dönem milliyetçiliklerden olan Türk milliyetçiliğini her kesim kendine göre yorumlamış ve kullanmıştır. Varlık sebebini Türk Milletinde bulunan Türk milliyetçiği bir ırkı temsil etmekten çok bir ülkenin milliyetçiliğini temsil etmektedir. Bu nedenle zaman zaman varlık sorunu yaşayan Türk milliyetçiliği kendini kanıtlamak için radikalleşebilmektedir.
Abstract
During history, nationalism has always appeared at the platform to make states continue their existance and to make their citizens gain their national concious. In our country, Ziya Gökalp laid foundation of nationalism that hasn?t got a big past period. The nationalism that is also one of the new built country?s principles has devoloped and gained supporters with pronunciations such as racist, liberal and conservative. The Turkish nationalism, that was built on the basic which had been built until 1960s, got strong very much with the effect of leftness-rightness conflicts, terrorism and making stand against the new world order being formed. Throuhg the view of this point they though how the nationalism developed and became popular in our country after 1960s until 2000s Every section used and explained Turkish nationalism that is one of the latest nationalism according to themselves. The turkish nationalism that found its existance from turkish nation represents a country?s nationalism more than representing a race. Because of this reason Turkish nationalism which lives existance problem gets radical time by time.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2320
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0107370.pdfYüksek Lisans Tezi2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.