Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/231
Title: 19-21 yaş arası üniversitede okuyan erkek öğrencilerin fiziksel karakteristikleri ve motorik test sonuçlarının değerlendirilmesi=Evaluation of the physical characteristics and motoric test results of male university students between ages 19-21
Authors: Sonal, Çetin Erdem
Toksöz, İlhan(Tez Danışmanı)
Keywords: Spor
Sports
Issue Date: 2006
Series/Report no.: ;0044905
Abstract: Bu çalısma, 19-21 yas arası üniversitede okuyan sedanter ve sporcu erkek ögrencilerin fiziksel karakteristikleri ve motorik test sonuçlarının degerlendirilmesi amacı ile gerçeklestirilmistir. Çalısmaya Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çesitli bölümlerinde okuyan 40 sedanter ögrenci ve 40 sporcu ögrenci olmak üzere toplam 80 olgu dahil edilmistir. Çalısmaya katılan olguların; biyolojik yası, boy uzunlugu, vücut agırlıgı, vücut sıvı oranı, kas kütlesi, kemik kütlesi, iç organ yaglanma oranı, metabolizma hızı, fiziksel aktivite durumu analizlerini içeren fiziksel özellik ve karakteristik degerlendirmelerinin yanı sıra skinfold ve tartı ile vücut yag oranlarının degerlendirilmesi yapılmıstır. Fiziksel uygunluk düzeyinin incelenmesi için ise, 30 m sprint ve dikey sıçrama testleri uygulanmıstır. Elde edilen veriler Windows tabanlı SPSS istatiksel program kullanılarak iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi) uygulanarak degerlendirilmistir. Olguların tüm degerleri incelendiginde, sedanter grubun; biyolojik yas ortalaması 20.32 ± 0.85 yıl, boy uzunlugu 174.67 ± 5.53 cm, vücut agırlıgı 74.40 ± 9.65 kg, vücut sıvı oranı 60.51 ± 3.24 lt, kas kütlesi 60.80 ± 6.57 kg, kemik kütlesi 20.32 ± 0.85 kg, iç organ yaglanma oranı 2.30 ± 1.47 mm, metabolizma hızı 1892.32 ± 246.22 cal, fiziksel aktivite durumu 7850.47 ± 846.11 cal, vücut yag oranı skinfold ile 17.34 ± 4.27 mm, tartı ile 14.19 ± 3.20 mm, 30 m sprint zamanı aritmetik ortalaması 4.87 ± 0.46 sn, dikey sıçrama uzunlugu aritmetik ortalaması 52.49 ± 6.88 cm; sporcu grubun; biyolojik yas ortalaması 20.07 ± 0.88 yıl, boy uzunlugu 177.67 ± 6.56 cm, vücut agırlıgı 67.59 ± 8.77 kg, vücut sıvı oranı 64.96 ± 3.43 lt, kas kütlesi 59.95 ± 6.88 kg, kemik kütlesi 20.07 ± 0.88 kg, iç organ yaglanma oranı 1.05 ± 0.31 mm, metabolizma hızı 1836.40 ± 220.83 cal, fiziksel aktivite durumu 7685.67 ± 887.13 cal, vücut yag oranı skinfold ile 9.38 ± 2.43 mm, tartı ile 7.21 ± 2.32 mm, 30 m sprint zamanı aritmetik ortalaması 4.38 ± 0.19 sn, dikey sıçrama uzunlugu aritmetik ortalaması 58.94 ± 8.57 cm olarak tespit edilmistir. Biyolojik yas, boy uzunlugu, vücut sıvı oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı ve fiziksel aktivite durumu degerleri incelendiginde her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıstır (p > 0.05). Vücut agırlıkları, kemik kütlesi, iç organ yaglanma oranı, vücut yag oranı, 30 m sprint ve dikey sıçrama oranlarında ise sporcu grup ile karsılastırıldıgında sedanter grup aleyhine anlamlı bir fark tespit edilmistir (p < 0.05). Bu çalısma sonucu, sedanter grupta yaglanmanın, fiziksel aktiviteleri kısıtladıgı ve fiziksel uygunlugu olumsuz yönde etkiledigini göstermistir. Anahtar Kelimeler: Üniversite Ögrencileri, Fiziksel Uygunluk, Motor Testler, Degerlendirme.
Abstract
This study has been carried out to evaluate the physical characteristics and motoric test results of university students between 19?21 who are sedentary and who deal with sports. 40 sedentary students and 40 students who deal with sports, in total 80 cases that continue their education in various departments of Yıldız Technical University have been included in this study. Besides the assessments regarding the analysis of the physical features and characteristics of the cases included in the study such as their biological age, height, weight, liquid rate in the body, muscle mass, bone mass, fat rate of the innards, metabolism speed and physical activity, assessments have also been made on the fat rates of their bodies with skinfold and scales. 30 m sprint and vertical jumping tests have been applied to assess their physical fitness levels. These tests have been applied using Windows based SPSS statistics programme that uses the test of the importance of the difference between two mean averages.When all the values regarding the cases have been evaluated, it has been detected that the sedentary group has; a biological age average of 20.32 ± 0.85 years, height of 174.67 ± 5.53 cm, weight of 74.40 ± 9.65 kg, liquid rate in the body of 60.51 ± 3.24 lt, muscle mass of 60.80 ± 6.57 kg, bone mass of 20.32 ± 0.85 kg, fat rate of the innards of 2.30 ± 1.47mm, metabolism speed of 1892.32 ± 246.22 cal, physical activity of 7850.47 ± 846.11 cal, fat rate of the body of 17.34 ± 4.27 mm with skinfold and 14.19 ± 3.20 mm with scale, 30 m sprint time arithmetic average of 4.87 ± 0.46 sec, vertical jumping length arithmetic average of 52.49 ± 6.88 cm whereas the group that deal with sports has; a biological age average of 20.07 ± 0.88 years, height of 177.67 ± 6.56 cm, weight of 67.59 ± 8.77 kg, liquid rate in the body of 64.96 ± 3.43 lt, muscle mass of 59.95 ± 6.88 kg, bone mass of 20.07 ± 0.88 kg, fat rate of the innards of 1.05 ± 0.31mm, metabolism speed of 1836.40 ± 220.83 cal, physical activity of 7685.67 ± 887.13 cal, fat rate of the body of 9.38 ± 2.43 mm with skinfold and 7.21 ± 2.32 mm with scale, 30 m sprint time arithmetic average of 4.38 ± 0.19 sec, vertical jumping length arithmetic average of 58.94 ± 8.57 cm. A meaningful difference has not been detected between the two groups when their biological ages, heights, liquid rates in the body, muscle masses, metabolism speeds and physical activity values are assessed (p>0.05). But, a meaningful difference to the disadvantage of the sedentary group has been detected when their weights, bone masses, fate rate of the innards, fat rates of their bodies, 30 m sprint and vertical jumping rates are compared (p<0.05). As a result of this study, it has been shown that the fatting of the sedentary group limits their physical activities and affects their physical fitness in a negative way. Key Words: University Students, Physical Fitness, Motoric Tests, Evaluation.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/231
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çetin erdem sonal.pdf272.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.