Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2203
Title: Türkiye’de kamu görevlileri ve sendikalarının 2001 yılı sonrasındaki etkinliği
Other Titles: Public personnel in Turkey and the efficiency of their unions after 2001
Authors: Öztekin, Melek Busem
Demiral, Nalan
110601
Keywords: Kamu personel rejimi
Kamu görevlileri sendikacılığı
Kamu görevlileri
Memur
Sendika
Public personnel
Public personnel unions
Public personnel regime
Union
Civil servant
Issue Date: 2016
Publisher: Trakya Üniversitesi
Series/Report no.: ;0141219
Abstract: Dünyada kamu yönetiminin örgütlenme şeklinde görülen değişimin arkasında kamu hizmetlerinin dağıtılmasında verimlilik ve etkinlik arayışının yattığı bilinmektedir. Bunun için devletin küçültülmesi gerektiği görüşü yaygın olarak kabul görmüş ve gelişmiş kabul edilen ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelere çeşitli yöntemlerle dayatılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye’de de kamu yönetimi alanında büyük bir yeniden yapılanma sürecine girilmiş, söz konusu bu süreçte kamu personel rejiminde de önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki kamugörevlilerinin tabi oldukları kamu personel rejiminin genel yapısı ve ülkemizde kamu görevlisi kavramına kimlerin dahil olduğu değerlendirilerek, Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde kamu görevlilerinin durumu araştırılmıştır. Kamu görevlilerinin sendikalaşma deneyimi ve 2001 yılında 4688 Sayılı Kanun’un çıkarılmasından sonraki sendikal faaliyetler toplu pazarlık, toplu sözleşme, grev haklarının uygulanması çerçevesinde tartışma konusu edilmiştir.
abstract
It is known that public administration structures around the world have gone under major reforms in search of an efficient public service delivery. The notion that this can be achieved through downsizing the state is widely accepted in most of the developed countries and adopted by developing countries through various means. Turkish public administration is not exempt from this process; there have been major changes in public administration and public personnel regime in Turkey. This study focuses on the general structure of public personnel regime in Turkey. Within this context, a theoretical framework for defining public personnel in Turkey is tried to be drawn. The unionization experience of Turkish public personnel and the efficiency of public personnel unions in terms of collective bargaining, collective contract and strike rights after the enforcement of Law No. 4688 in 2001 are discussed.
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/2203
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0141219.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.