Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1927
Title: 18. ve 19. yüzyılda kontrabasın İtalya, Almanya ve Avusturya'daki sanatsal gelişiminin tarihsel açıdan incelenmesi
Other Titles: 18th and 19th century, investigation of the historical perspective of artistic development of double bass in İtaly, Germany and Austria
Authors: Can, Sevda
Sapayev, Aminbay
Keywords: Kontrabas
Orkestra
Romantik dönem
Klasik dönem
Double bass
Orchestra
Romantic era
Classical era
Issue Date: 2015
Publisher: Trakya Üniversitesi
Series/Report no.: ;0134750
Abstract: Bu çalışmada 18. Yüzyıl'ın ikinci yarısına damgasını vuran Klasik dönemin ve 19. Yüzyılda başlamış 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar uzanan romantik dönemin tarihsel yapısı ve özellikleri incelenmiştir. 18. Yüzyılın ikinci yarısı ve 19. Yüzyıl süresince uygulanan müzikal çalışmalar üzerinde incelemeler yapılmıştır. Daha sonra kontrabasın Viyana, İtalya ve Almanya'daki rolü hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş, gelişime katkıda bulunan besteci ve icracıların kontrabas icracılığına etkileri ortaya konmuştur. Son olarak 18. ve 19. Yüzyıllarda kontrabasın orkestrada düzeni ve kontrabasın rolü alanında Avrupa'da atılmış önemli adımlar ve değişim dalgasının yanısıra 18. Ve 19. Yüzyılda kontrabas için yazılan eserlerden örnekler sunulmuştur.
abstract
In this study the historical nature and features of classical period which marked the second half of 18th century and romantic period which began in the 19th century and continued till the early 20th century have been examined. Studies into the musical works performed during the second half of 18th century and throughout 19th century have been made. Detail information has been given the role of the double bass in Vienna, Italy and Germany. The influence of the composers and performers who made the contributions to the development of the instrument and on the double bass performance has been demostrated. Finally, as well as the wave of change and the important steps taken in Europe in terms of the arrangement and the role of the double bass in the orchestra, examples of the works written for the double bass in the 18th and 19th centuries have been presented.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1927
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0134750.pdf5.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.