Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1814
Title: 1950 sonrası Türk resminde figüratif soyutlama
Other Titles: The Figurative abstraction in Turkish pictorial art after the Years 1950
Authors: Akın, Emel
Gökduman, Deniz
Keywords: Yeniler grubu
Türk resim sanatı
Figüratif resim
Soyutlama
Müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar birliği
Figüratif soyutlama
D Grubu
Onlar grubu
The Union of independent painters and sculptors
Turkish pictorial art
Figurative painting
Abstraction
Figurative abstraction
Issue Date: 2015
Publisher: Trakya Üniversitesi
Series/Report no.: ;0134596
Abstract: Bu araştırmada 1950 sonrası Türk Resim Sanatında figüratif resim anlayışının soyut sanat içerisinde nasıl bir gelişim süreci izlediğinin ve Türk resmindeki yerinin kuramsal bir çerçevede incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma figürün ele alındıktan sonra nasıl farklılaşarak soyutlandığının, izlediği gelişim sürecinin anlaşılması açısından önemlidir. Araştırma 1950 Sonrası Türk Resim Sanatında Figüratif Soyutlamanın gelişim süreci, figüratif soyutlama yapan sanatçılar ve eserleri ile sınırlıdır. Araştırmanın birinci bölümünde; problem, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıklar, tanımlar, sayıtlılar, kısaltmalar, araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde; figür, figüratif resim, soyutlama ve sanatta soyutlama kavramları vurgulanarak, figüratif resmin soyutlamaya olan etkilerinden bahsedilmiştir. Figür ve figüratif soyutlama kavramının Türk resim sanatı içerisindeki yeri ve tarihsel gelişimi başlığı altında yer alan üçüncü bölümde, Türk sanatında figürün ilk oluşum sürecine değinerek minyatür sanatından itibaren ele alınmış, devamında ise Batı resim sanatından etkilenerek geliştiği dönemlere yer verilmiştir. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ile ortaya çıkan kübist eğilimler ve sonrasında meydana gelen sanat akımları ile kurulan gruplar içerisinde, figür resminin yeri araştırılmış, sanat akımlarının anlatım biçimi, tekniği, konusu ve sanat anlayışında ortaya çıkan figürün ele alınış biçimindeki farklılıklar incelenmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümde ise Çağdaş Türk Resim sanatında figüratif soyutlama yapan ressamlar, Cevat Dereli, Avni Arbaş, Selim Turan, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Esirkuş, Nurullah Berk, Fikret Mualla, Mehmet Güleryüz, Abidin Dino, Burhan Uygur, Mustafa Ata, Muzaffer Akyol, Fikret Otyam, Utku Varlık, Onay Akbaş ve Mustafa Horasan resimleri incelenmiştir.
abstract
In this study it is aimed to look into figurative pictorial art approach in Turkish painting after the years of 1950 and it is also aimed to show how it improved in the abstract art. What we would like to express in this study is that we want to represent how a figure taken is differentiated by making it abstract and show its improving process. The study is limited with developing process of figurative abstraction in Turkish pictorial art after the years of 1950 and artists who make figurative abstraction and their works. In the first part of the study, it can be seen the problem, the aim and importance of the study, limitations, numerals, the abbreviations and the method of this research. In the second part of the study, it is mentioned the effects of figurative paintings to abstraction by stressing the concept of figure, figurative painting, abstraction and especially abstraction in pictorial art. The third part of the study deals with the importance of figure and concept of figurative painting in Turkish pictorial art and its historical evolution. Starting with the art of miniature which is the first figure in Turkish pictorial art and then how it is influenced by western pictorial art and expressed the process of evolution. By the Union of Independent Painters and Sculptors, some cubist trends emerged. Then later some groups formed with this new art movements. It is analyzed how they handle figurative painting, their techniques, expressing styles and art approaches and differences. In the fourth and the last part of the study, the contemporary Turkish artists who make figurative abstractions such as Cevat Dereli, Avni Arbaş, Selim Turan, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Esirkuş, Nurullah Berk, Fikret Mualla, Mehmet Güleryüz, Abidin Dino, Fikret Mualla, Burhan Uygur, Mustafa Ata, Utku Varlık, Burhan Uygur, Muzaffer Akyol, Fikret Otyam, Onay Akbaş and Mustafa Horasan are introduced and their works are reviewed thoroughly.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1814
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0134596.pdf6.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.