Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/157
Title: 11 Eylül saldırıları sonrası ABD dış politikasında Ortadoğu ve Türkiye-ABD ilişkileri=U. S. foreign policy after september 11 attacks in the Middle East and Turkey-US relations
Authors: Taşkın, Tayfun
Keywords: Terörizm
ABD
Ortadoğu
Türk-Amerikan ilişkileri
Issue Date: 2010
Series/Report no.: ;0080394
Abstract: 11 Eylül 2001 tarihinde ABD güne büyük bir terör saldırısıyla başlamıştır. Dört yolcu uçağı teröristlerce kaçırılıp, adeta bir füze gibi kullanılarak Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon vurulmuştur. Bu saldırlar sonrasında Bush yönetiminin dünyaya ve özellikle de Ortadoğu’ya bakışı önemli oranda değişmiştir. Bu çerçevede ABD yeni bir güvenlik stratejisi oluşturmuş ve “Teröre karşı savaş” başlatılmıştır. Bush yönetimi ABD için en büyük tehdidin Ortadoğu’dan geldiğini ileri sürerek bölgeye yönelik yeni politikalar belirlemiştir. Bu politikalar çerçevesinde önce El-Kaide’yi barındırdığına inandığı Taliban rejimini yok etmek için Afganistan’a girilmiş, ardından kitle imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak işgal edilmiştir. Çalışmada, önce kısaca Ortadoğu bölgesinin siyasi tarihi, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD’nin Afganistan müdahalesi ile başlayan ve Irak işgali ile ivme kazanan Ortadoğu’da Amerikan müdahaleciliği ve bunun doğurduğu sonuçlar ele alınacaktır. Ayrıca bu politikaların Türkiye üzerindeki etkilerine, ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikaları bağlamında Türkiye-ABD ilişkilerine değinilecektir.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/157
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0080394.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.