Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1457
Title: 1970-2005 yılları arasında Türk bilim adamlarının fizik alanında dünya literatürüne katkıları
Other Titles: The contributions of Turkish scientists who worked in the area of physics between the years 1970 and 2005 in the world literature
Authors: Dal, Yaşar
Özcan, Mustafa (Tez Danışmanı )
Keywords: Fizik bilimi
Türkiye'de fizik bilimi
Issue Date: 2006
Series/Report no.: 0043698;
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de Fizik alanında çalışan bilim insanlarının 1970-2005 yılları arasında dünya literatürüne katkıları ve yayın performansları araştırılmıştır. Ülkemizde fizik alanında çalışan bilim insanlarının, 1970-2005 yılları arasında, uluslararası kabul görmüş Institute for Scientific Information (ISI) tarafından kullanılan Science Citation Index (SCI), Science Citation Index -Expanded (SCIE) veri tabanında yer alan dergilerde yayınlanmış yayınlarına kişi bazında ulaşılmaya çalışılmış, elde edilen veriler bilgisayar programlarına aktarılarak sıralama, tablolama ve grafik çizimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan yayınların, hangi yıllarda, hangi tür dergilerde yayınlandığı, kaç defa referans alındığı, yayında adı bulunmayan kişiler tarafından referans alınma sayısı ve bu değişkenlerin beşer yıllık zaman dilimleri halinde analiz edilerek, nasıl değiştikleri incelenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; fizikçilerin yayın sayılarında artış olduğu, yayınların en çok B türü dergilerde yer aldığı, yayınların yayında adı bulunan kişilerce referans alınma sayılarının zamanla arttığı görülmüştür. Elde edilen verilerin sürekli değiştiği dikkate alınırsa bilgiler araştırmanın yapıldığı zaman ve araştırma için belirlenen zaman sınırları çerçevesinde geçerli bilgilerdir. Değişik zaman aralıkları için bu tür araştırmaların diğer anabilim dallarında da yapılmasında yarar olduğu düşünülmektedir.
Abstract
In this work, the contributions of Turkish scientists who worked in the of physics between the years 1970 and 2005 and their publication performances have been researched. The publications of the scientists who worked in the area of physics between the 1970 and 2005, which have been respected in the international area and have been published in the periodical that in the Science Citation ndex (SCI), Science Citation ndex-Expanded (SCIE) database, which are used by Institute for Scientific Information (ISI) have been tried to reach individually. The acquired data has been transfered into computer programs and ordering, putting into tables and graphic drawings have been realized. Publication years, kind of periodicals, number of referances taken from people who are not mentioned in the periodicals and the style of these variables in five-year periods have been examined. As a result of the evaluation of acquired data, it has been observed that the number of the publications in turkish physics has increased, publications have mostly taken place in "B" kind periodicals and the number of references by people who are mentioned in the periodicals has increased in time. Considering the fact that the data acquired continually change, information is valid only for the period between the start of the research and the conclusion of it. It's thought that it is useful to make this kind of researches in other main science branches for different periods.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1457
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
m17.pdf819.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.