Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1413
Title: 1999'dan günümüze Avrupa parlamentosu kararları doğrultusunda Türkiye'nin insan hakları uygulamaları
Other Titles: The human rights practices in Turkey in the context of European parliament resolutions from 1999 till today
Authors: Şerbetçioğlu, Deniz
Turan, Sibel(Tez Danışmanı)
Keywords: Hukuk
Law
Uluslararası ilişkiler
International relations
İnsan hakları
Avrupa birliği
Avrupa parlamentosu
Kopenhag siyasi kriterleri
Human rights
Europe union
Issue Date: 2011
Series/Report no.: ;0096206
Abstract: İnsan hakları kavramının doğduğu Avrupa'da insan haklarına saygı ve bağlılık demokrasinin temeli olarak kabul edilmiştir. AB'nin siyasi bütünleşmesi sürecinde temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunması ana unsurlardan biri olmuştur.1993 Kopenhag Zirvesinde belirlenen Kopenhag Siyasi Kriterleri olan demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlık haklarının korunması ilkelerine uymak AB üyeliğinin ön koşuludur.1999 Helsinki Zirvesinde aday ülke olarak ilan edilen Türkiye reform sürecine girmiştir.Bu süreçte Türkiye'nin insan hakları uygulamaları önem taşımaktadır.AB'nin insan hakları ile siyasi açıdan en ilgili kurumu olan AP aday ülke Türkiye'nin insan hakları uygulamalarını izleyerek değerlendirmektedir. Bu çalışma AP'nın bakışı doğrultusunda Türkiye'nin insan hakları uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Reform sürecindeki ilerlemeler ve eksiklikler belirtilmektedir. Öncelikle insan hakları kavramına değinildikten sonra temel insan hak ve özgürlüklerin AB'deki yapısı açıklanmıştır. Son olarak Türkiye'nin insan hakları uygulamaları AP'nin örnek kararları ve raporları çerçevesinde ele alınmaktadır.
Abstract
In Europe, where the human rights concept was born, respect and regard to human rights are accepted as the foundation of democracy. During the political integration of EU protecting and developing the fundemental rights and freedoms are one of the main components. The principles, that were defined at the Copenhangen Summit of 1993, democracy, rule of law, human rights and protection of minorities are the foremost conditions of EU membership. After being declared as a candidate state at the Helsinki Summit of 1999 Turkey has started to refom process. During this process the human rights practices of Turkey have great importance. As being the EU institution that deals with the human rights in a political view EP follows and evaluates the human rights practices in Turkey. This study aims to search the human rights practices of Turkey with the view of EP. The developments and deficiencies in reform process are mentioned. First the concept of human rights is addressed, then the structure of the fundemental rights and freedoms in EU is explained. Finally the human rights practices in Turkey is investigated with the frame of sample resolutions and reports of EP.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1413
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DENİZ ŞERBETÇİOĞLU.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.