Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1386
Title: 18.yy'da viyolonselin İtalya, Almanya ve Avusturya'daki sanatsal gelişiminin tarihsel açıdan incelenmesi
Other Titles: The historical analysis of the artistic development of violoncello in Italy, Germany and Avustria in the 18th century
Authors: Ar, Göksucan
Sapayev, Aminbay(Tez Danışmanı)
Keywords: Müzik
Music
Viyolonsel
18. Yüzyıl viyolonsel tarihi
İtalya’da Viyolonsel
Almanya’da Viyolonsel
Avusturya’da Viyolonsel
Violoncello
Issue Date: 2011
Series/Report no.: ;0095800
Abstract: Viyolonselin 18. yüzyılda İtalya, Almanya ve Avusturya'daki sanatsal gelişimini tarihsel açıdan incelemeyi amaçlayan bu tez çalışmasında ilgili alan yazın taranmış, uzman görüşleri ışığında veriler yorumlanmıştır. XVIII. Yüzyılda viyolonselin İtalya'daki gelişimi ile Almanya ve Avusturya'daki gelişimi ayrı ayrı ele alınarak, detaylı olarak örneklerle yorumlanmıştır. 18. Yüzyıl, viyolonsel gelişim tarihinde, bu enstrümanı keman türevi ve eşlikçisi rolünden çıkarıp, başlı başına, solo, oda müziği ve orkestra dallarında keman ve diğer gelişmiş solo enstrümanları ile karşılaştırabilecek ve onlarla yarışabilecek duruma getirmesi açısından çok önemlidir. Elinizdeki tez, 18.yy'da Viyolonsel icra sanatının gelişiminde Avrupa'da en büyük rol oynayan İtalya, Almanya ve Avusturya'daki viyolonsel gelişimini tarihsel açısından incelemektedir. Bu ülkelerde viyolonsele solo oda müziği ve orkestra içerisinde verilen çeşitli konum ve görevler araştırılmaktadır. Söz konusu enstrüman için yazılmış olan çeşitli tarzdaki eserlerin farklı ülkelerden nasıl geldiği, ve burada nasıl geliştiği, sözkonusu ülkelerde ortaya çıkan çeşitli viyolonsel icracılık ekolleri, bu ekolleri temsil eden isimler, ekollerin özellikleri ve farklılıkları hakkında bilgi vermektedir. Dönemin viyolonsel edebiyatına, tekniksel gelişimine ve genel tarihine katkıda bulunan veya gelişimini etkileyen besteci, icracılar ve tarihsel olaylar göz önünde bulundurularak, bu kişilerden günümüze ulaşan eserlerin nota örnekleri ayrıca dönemin müzik dünyasında önemli rol tutan yazar ve eleştirmenlerden elimize ulaşan yazılı kaynaklar ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
Abstract
Aiming at analyzing the history of the artistic development of violoncello in Italy, Germany and Avustria in the 18th century, in this thesis study, the relevant literature has been researched and the findings have been interpreted in the light of experts? opinions. 18th century is fairly important in the history of the development of violoncello since it is in this century that violoncello abandons its role as a violin derivative and accompanist and becomes, all by itself, a soloist instrument. It also becomes comparable to and competitive with violin and other advanced soloist instruments in solo, chamber music and orchestra. This thesis study analyses the history of development of the violoncello in Italy, Germany and Austria, the countries which played the most important role in the development of violoncello performance art in the 18th century. Various positions and roles given to the violoncello in solo, chamber music and orchestra in these countries have been researched. Detailed information about the different schools of violoncello emerged in these countries, the representatives and characteristics of these schools have been given. The composers, players and historical events that contributed to the violoncello literature of the age, its technical development and the general history of the instrument have been examined. Moreover, note samples that reached to the present day from these people and the written sources from the authors and critics who played a significant role in the musical world of the period have been scrutinized.
Description: Yüksek Lisans Tezi
URI: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/1386
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÖKSUCAN AR.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.