Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.trakya.edu.tr:8080/jspui/handle/1/114
Title: 12-14 Yaş grubu basketbolculara uygulanan plyometrik antrenmanların dikey sıçrama kuvvetine etkisi
Authors: Uluçay, Güngör
Keywords: Dikey sıçrama
Plyometrik
Fiziksel özellikler
Basketbol
Issue Date: 2009
Series/Report no.: ;0079994
Abstract: Bu çalışmanın amacı; 8 haftalık plyometrik antrenmanın 12-14 yaş grubu basketbolcuların dikey sıçrama performansları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda 4 yıldır basketbol oynayan 12-14 yaş grubu n=12 gönüllü basketbolcu ile Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlköğretim Okulunda ve Merkez Büyükdoğanca İlköğretim Okulunda 3 yıldır basketbol oynayan n=24 gönüllü basketbolcu katılmıştır. Bu çalışma toplam 36 sporcu ile sınırlandırılmıştır. Bu sporculardan Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda basketbol oynayan n=12 basketbolcu deney grubu ve Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlköğretim Okulu ile Merkez Büyükdoğanca İlköğretim Okulundaki n=24 sporcu kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldılar. Deney ve kontrol grubuna antrenman programları uygulanmadan önce ön ölçümleri yapıldı ve sonuçlar kaydedildi. Deney grubuna 8 hafta süre ile haftada 2 gün plyometrik antrenman programı uygulandı. Kontrol grubu ise haftada 2 gün sadece teknik-taktik antrenmanlar uygulandı. Sekiz haftalık antrenman periyodu sonucunda her iki grubun da antrenman sonrası ölçümleri yapıldı ve verilerin istatistiksel analizi t-testi ile yapıldı. Sekiz haftalık antrenman programı sonucunda deney grubunun dikey sıçrama değerlerinde anlamlı bir artış görüldü (P<0.05). Deney grubunun antrenman sonrası dikey sıçrama değerlerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görüldü (P<0.05). Deney grubu sporcularının yatay sıçrama değerlerinde anlamlı bir artış görüldü.Bununla birlikte çalışmaya katılan her iki grubun boy değerlerinde anlamlı bir artış görüldü. Ayrıca deney grubu denekleri ile kontrol grubu denekleri arasında boy değerleri bakımından anlamlı bir fark da bulunmadı.
URI: http://193.255.140.91:8080/jspui/handle/1/114
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0079994.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.