Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1588 to 1607 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016Radyal schrödinger denkleminin özel potansiyeller için asimtotik iterasyon yöntemi ve varyasyonel yöntemle çözümleriGüleroğlu, Arzu; Dane, Cengiz; Akbaş, Hasan; TR42337
2009Radyasyona bağlı akut pulmoner toksisitede Dimetil Sülfoksit'in koruyucu etkisinin 99mTc--dietilentriaminpentaasetik asit transalveoler klirens sintigrafisi ve histopatoloji ile araştırılmasıDenizli, Bengü; Koçak, Zafer (Tez Danışmanı)
2010Radyoterapi almış meme kanserli hastalarda radyasyonun omuz eklemine etkisinin ultrasonografi ile araştırılmasıKarataş, Serdar; Alıcıoğlu, Banu(Tez Danışmanı)
2008Radyoterapinin gelişimini tamamlamış kemik dokusunda meydana getirdiği hasarların sitoprotektif ajanlar oldukları bilinen amifostin ve karnitin ile önlenmesinin sintigrafik ve histopatolojik parametreler ile değerlendirilmesiAngın, Gülden; Uzal, Cem(Tez Danışmanı)
2008Radyoterapinin kalp üzerine oluşturduğu kardiyak hasarı önlemede L-karnitin etkinliğinin amifostin ile karşılaştırılmasıİbiş, Kamuran; Çaloğlu, H. Murat(Tez Danışmanı)
2015Raman mikrospektroskopi araştırmalarıKır, Melek; Ulubey, Aydın
2010Ratlarda oluşturulan kırık modelinde elektromanyetik alan ve lineer polarize polikromatik ışık tedavisinin etkinliğinin radyolojik ve histolojik yöntemlerle incelenmesi ve manyetik alana maruz kalan ratlarda iç organ ve beyin dokusundaki histolojik değişimlerin araştırılması.Öztürk, Gülşah Yaşa; Özdemir, Ferda(Tez Danışmanı)
2012Ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen akut kemik toksisitesinde amifostin ve L-karnitin etkinliklerinin histopatolojik olarak karşılaştırılmasıEğrenci, Seda; Çaloğlu, Hasan Murat; 148146
2011Ratlarda radyoterapiye bağlı gelişen akut mesane toksisitesinde amifostin ve l-karnitin etkinliklerinin histopatolojik olarak karşılaştırılmasıNurlu, Dilek; Çaloğlu, Vuslat Yürüt (Tez Danışmanı); TR148136
2016Razgrad ili Kubrat ilçesi Alevi-Bektaşi köyleri ağzı (İnceleme, metinler, sözlük)Murtaza, Durgyul Metin; Günşen, Ahmet
2008Realist İstanbul hikâyeleriAkçadağ, Vijdan; Sol, Selma(Tez Danışmanı)
2012Refraktif akomodatif ezotropyanın stereopsis düzeyi ve ambliyopi oluşumu üzerine etkileriGüçlü, Hande; Pelitli Gürlü, Vuslat (Tez Danışmanı); TR200240
2007Rehber ğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesiAkten, Serkan; Yiğit, Birol(Tez Danışmanı)
2013Rekreasyon amaçlı spor tesisi olarak fitness merkezlerinde müşteri profilini belirlemeye yönelik bir araştırma ( Edirne ili örneği)Ayas, Serpil; Uca Özer, Selda (Tez Danışmanı)
2014Rekreasyonel vücut geliştirmecilerin fiziksel fitness düzeylerinin amerikan spor hekimliği kolejinin sağlıkla ilgili bildirileri doğrultusunda değerlendirilmesiErduğan, Fuat; Kurt, Cem (Tez Danışmanı)
2013Rektum kanseri tanısı ile pelvis bölgesine radyoterapi alan hastalarda sakral ve vertebra ve femur dansitesindeki değişimin dansitometri ve bilgisayarlı tomografi ile incelenmesiHayar, Murat; Saynak, Mert (Tez Danışmanı ); 148137
2016Rem uyku yoksunluğu ile oluşan hiperaljezide kannabinoid reseptörlerinin rolüYılmaz, Makbule Elif; Öztürk, Levent; 147508
2011REM uyku yoksunluğuna bağlı hiperaljezide kanabinoidlerin rolüSönmezocak, Osman Haluk; Öztürk, Levent(Tez Danışmanı)
2015Remisyonda bipolar I bozukluğu ve erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan hastaların uyku kalitesi ve kirkadiyen özelliklerinin değerlendirilmesiTutuğ, Can; Tuğlu, Cengiz
2013Renal hücreli karsinomda radyolojik boyut/evre ve patolojik boyut/evre ilişkisiYüksel, İlkan; Çek, Hakkı Mete (Tez Danışmanı)