Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1218 to 1237 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007L.W. Beethoven'ın keman-piyano sonatlarının keman çalma teknikleri açısından incelenmesiZafer, Ahmet Hamdi; Tarkum, Erol(Tez Danışmanı)
2010Lalapaşa Merkez İlçe'de yaşayan 15-49 yaş grubu kadınların üreme sağlığı durumlarıCangöl, Seda; Ekuklu, Galip
2013Laparoskopik kolesistektomi sırasında karın içi basınç değişikliğinin alt ekstremite perfüzyonuna etkisinin noninvaziv yöntem ile değerlendirilmesiGürkaynak, Durdu Betül; Çolak, Alkin (Tez Danışmanı ); 147517
2010Laparoskopik kolesistektominin karaciğer üzerine etkisinin noninvaziv karaciğer fonksiyon monitörü ile gösterilmesiEryılmaz, Hasan Barış; Memiş, Dilek(Tez Danışmanı)
2014Larenks kanseri hastalarının lineer akseleratör cihazları ile tedavisinde kullanılan, tek eşmekezli alan tekniği ile çok merkezli alan tekniği’nin dozimetrik incelenmesiAksoy, Yavuz; Çaloğlu, Murat (Tez Danışmanı)
2010Larenks karsinomlu olgularda vasküler endotelyal growth faktör A ve C düzeylerinin prognoza etkisiDüzen, Burak; Taş, Abdullah(Tez Danışmanı)
2011Lasius alienus (Foerster, 1850) (Hymenoptera:Formicidae)'da renkli görme ve renk tonu ayırımının davranışsal analiziCengiz, Suna; Çamlıtepe, Yılmaz(Tez danışmanı)
2010Lazer alanları altında kuantum kuyusu içindeki yabancı atomun incelenmesiBekar, Bahadır
2013Leucojum aestivum L. bitkisinden alkaloidlerin izolasyonu, yapılarının aydınlatılması ve asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz inhibisyon aktivitelerinin (Anti-Alzheımer) incelenmesiKaruncula, Canan; Demirkıran, Özlem (Tez Danışmanı)
2006Leucojum aestivum L.'da sitolojik ve sitoembriyolojik çalışmalarEkici, Nuran; Dane, Feruzan(Tez Danışmanı)
2013Liderlik davranış tiplerinin örgütsel iletişim üzerine etkisi: Edirne ilinde bir alan araştırmasıKırali, Murat; Küçükaltan, Küçükaltan (Tez Danışmanı )
2016Liderlik davranışlarının çatışma yönetimi üzerine etkisi bir alan araştırmasıŞakacı, Semra; Ünsar, Agah Sinan
2012Liderlik davranışı ve duygusal zeka : Bir alan çalışmasıKoçmar, Semih; Ünsar, Sinan (Tez Danışmanı)
2016Liderlik davranışının çalışanların öznel iyi oluşları ve işe yabancılaşmaya etkisi : Bir alan araştırmasıUsta, Işıl; Ünsar, Agah Sinan; 114020
2006Liderlik özellik ve davranışlarının belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmaAlkın, M.Cengiz; Ünsar, Sinan (Tez Danışmanı )
2013Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi: Bir alan araştırmasıAyan, Altan; Ünsar, Agah Sinan (Tez Danışmanı); Oğuzhan, Adil (Tez Danışmanı)
2007Light (diyet) süt ve süt ürünleri üzerine bir araştırma / A research upon the light milk and milk productsDoruk Güdemez, Yasemin; Demirci, Mehmet(Tez Danışmanı)
2003Liselerde görev yapan öğretmenlerin okul yönetimi tarafından alınan kararlara katılma konusundaki düşünceleri nelerdir?(Edirne ili örneği)Çakıcı, Hüseyin
2008Liselerde okul yaşam kalitesi (Kırklareli ili örneği)Durmaz, Ayşe; Özdil, Kenan(Tez Danışmanı)
2009Lithokolik asidin esterleşme reaksiyonlarıDönmez, Murat; Karabulut, Hüseyin Rıza Ferat(Tez Danışmanı)