Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 824 to 843 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008HAARP yüksek frekans aktif auroral araştırma programıBayraktar, Kenan; Kahveci, Kamil(Tez Danışmanı)
2016Hadamard kodları ve halkalar üzerindeki kodlarÖzkan, Mustafa; Öke, Figen; TR42330
2010Hafif çelik karkas sistem duvarlarında ısı-buhar geçişi analiziSever, Ünal
2014Hafif mitral yetmezliği olan olguların koroner baypas cerrahisi sonrasında orta dönem takiplerinde sol kalp ve mitral kapak yapısındaki değişikliklerin değerlendirilmesiOkyay, Ahmet; Yüksel, Volkan (Tez Danışmanı)
2015Hafif zihinsel engelli ergenlerde sporun motor beceriler üzerine etkisinin incelenmesiAslan, Şehmus; Fazlıoğlu, Yeşim (Tez Danışmanı); Ağbuğa, Bülent (Tez Danışmanı)
2010Hafif, orta evre primer hipertansiyonlu hastalarda tuz kısıtlamasının kan basıncı, aterojenisite ve nefron fonksiyonuna etkisiÖzgen, Zeren; Üstündağ, Sedat(Tez Danışmanı)
2010Hakasya Türkleri siyasi ve kültürel tarihiÇavdar, Esra; Baykuzu, Tilla Deniz (Tez Danışmanı)
2014Halide Edib Adıvar'ın eserlerinde milli mücadele ve cumhuriyetÇetin, Seda; Topaloğlu, Yüksel (Tez Danışmanı)
2006Halka açık işletmelerde mali yolsuzluğun incelenmesiDemirkol Geroğlu, Gülsen; Çalıyurt Tunca, Kıymet(Tez Danışmanı)
2013Halka açık işletmelerde sürekli denetimin iç denetime uygulanabilirliğinin incelenmesiGökçe, Fatih; Tunca Çalıyurt, Kıymet (Tez Danışmanı)
2006Halkla İlişkiler açısından İstanbul ilindeki tekstil işletmelerinin mevcut durumu ve örnek alınan işletmelerde iç ve dış halkla ilişkiler uygulamalarının incelenmesiAhter Kılıç, Özlem; Gürel, Aydın (Tez Danışmanı )
2007Haloperidolün postoperatif bulantı kusma üzerine etkisiDağ, Mehmet Tevfik; Pamukçu, Zafer(Tez Danışmanı)
2007Ham ve rafine ayçiçeği yağı üretiminde TS EN ISO 22000 gıda güvenliği sisteminin kurulmasıErfa, Mehmet Ali; Taşan, Murat(Tez Danışmanı)
2010Hareketli nesnelerde yüz tespitine yönelik bir uygulamaÖzcan, Turgut; Kandemir, Rembiye (Tez Danışmanı)
2010Hareketli nesnelerin indekslenmesiMandacı, Seçkin; Tezcan, Cavit (Tez Danışmanı)
2008Hasan Rzyev’in Silofon Konçertinosunun form, analiz ve icra yönünden incelenmesiBarutçu, Sercan
2014Hasan Rıza Eserlerinde gerçeklik duygusuFidan, Yasemin; Ertuğrul, Özkan (Tez Danışmanı)
2008Hastane kökenli Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları ve imipenem dirençli izolatların genotiplemesiKaragöl, Çiğdem; Tatman Otkun, Müşerref(Tez Danışmanı)
2007Hastane kökenli escherichia coli izolatlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlarYapar, Şermin Meriç; Otkun, Metin(Tez Danışmanı)
2006Hastane okullarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleriSezgin, Süheyla Ayaz; Demir, Kamile (Tez Danışmanı )