Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 740 to 759 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010GaAs/AlAs kuantum tellerine hidrostatik basıncın etkisiÖz, Elvan; Erdoğan, İlhan (Tez Danışmanı)
2013GaAs/GaAIAs kuantum kuyusuAdıyaman, Recep; Akbaş, Hasan (Tez Danışmanı)
2006Gabapentin ve/veya deksametazon'un laringoskopi ve trakeal entübasyona,intraoperatif hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkileri The effects ofgabapentin and/or dexamethasone on laryngoscopy, tracheal intubation, intraoperative haemodynamia and postoperative painKoç, Serhat; Memiş, Dilek(Tez Danışmanı)
2012Gala gölü ve çevresindeki mera ve ormanlık alanlarındaki braconidae faunasının tespiti ve habitat tercihlerinin belirlenmesiAtay, Cumhur; Çetin Erdoğan, Özlem (Tez danışmanı)
2005Gala gölü ve gölü besleyen su kaynaklarında ağır metal kirliliğinin araştırılmasıDökmeci, Ayşe Handan; Dinçer, A.Rıza(Tez Danışmanı)
2013Gala gölündeki balık türlerinde bulunan arsenik içeriğinin hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon ve grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometre ile tayiniDağdelen, Nilgün; Kalebaşı, Yıldız (Tez Danışmanı)
2012Galyum halojenürlerinin moleküler yapılarının kararlılığının incelenmesiBala, Dilek; Çalışkan, Mustafa (Tez Danışmanı)
2007Gamma radyasyonun ileum kadehsi hücrelerinde oluşturduğu hasarlara karşı curcumin ve c vitamininin koruyucu etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik düzeylerde incelenmesiAkpolat, Meryem; Kanter, Mehmet(Tez Danışmanı)
2008Gamma radyasyonun neden olduğu mide mukozası hasarına karşı curcumin ve amifostinin koruyucu etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeyde incelenmesiMercantepe, Tolga; Kanter, Mehmet(Tez Danışmanı)
2013GaN/AlGaN Kuantum kuyularının elektronik özellikleriGüneri, İbrahim; Karaca Boz, Figen (Tez Danışmanı )
2010Gastrik karsinomlar ve metaplazilerde homeobox gen ekspresyonu ve helikobakter pilori ilişkisiCan, Nuray; Kutlu, Kemal (Tez Danışmanı)
2010Gastroenterit etkeni olabilen patojen Escherichia Coli'lerin araştırılmasıTutak, Gülten Aydın; Tuğrul, H. Murat(Tez danışmanı)
2010Gastrointestinal stromal tümörlerde ayırıcı tanıGüler, Beril; Özyılmaz, Filiz(Tez Danışmanı)
2015Gastrointestinal stromal tümörlerin demografik, klinik ve patolojik özelliklerinin karşılaştırılmasıMerev, Elif; Çiçin, İrfan
2009Gaz kütlesel debisi ölçülmesi için geliştirilmiş bir yöntemin hassasiyet ve güvenilirliğinin araştırılmasıErdemir, Volkan; Can, Ahmet(Tez Danışmanı)
2007Gaz türbin kanatlarının soğutulmasının önemi ve soğutma yöntemlerinin incelenmesiToprak, Serdar; Cihan, Ahmet(Tez Danışmanı)
2009Gebelerde farklı vücut kitle indekslerinin spinal anestezi seviyesi ve süresine etkisiÇakır, Ufuk; Arar, Cavidan(Tez Yöneticisi)
2008Gebelik sırasında uzun dönem etil alkol, metil alkol ve etilen glikol'e maruz kalmanın yeni doğan yavrular üzerine toksik etkisinin incelenmesiÖzcan, Fatma; Dökmeci, İsmet(Tez Danışmanı)
2012Gebelik ve doğumun pelvik taban kas aktivitesi ve işeme fonksiyonları üzerine etkisiSüt, Hatice Kahyaoğlu; Kaplan, Petek Balkanlı (Tez Danışmanı); 21317
2015Geç preterm ve intrauterin büyüme geriliği olan yenidoğanların okul çağındaki respiratuvar morbiditeleriUs, Mahmut Caner; Acunaş, Betül Ayşe (Tez Danışmanı)