Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
20132-merkptobenzoksazol, 2-merkaptobenzotiyazol, 2-merkaptobenzimidazolün türevlendirilmesi ve metal komplekslerinin oluşturulmasıYıldız, Berfe; Türkyılmaz, Murat (Tez Danışmanı)
201220. yüzyıl Rus keman ekolünde pedagojik yaklaşımlar ve sağ el teknikleri ile ilgili uygulamalarÖztürk, Özlem Duygu; Zafer, Ahmet Hamdi (Tez Danışmanı)
201020. yüzyıl soyutlama sürecinde geometrik biçimlemenin Türk resim sanatına yansımasıŞener, Şeyda; Dinçeli, İbrahim (Tez Danışmanı)
20172000-2004 yılları arasında okul öncesi dönem çocukları için yayınlanmış olan hikaye kitaplarının dış yapı , içyapı ve resimleme nitelikleri açısından incelenmesiKardaş Koçak, Müzeyyen; Fazlıoğlu, Yeşim
20102001 anayasa değişiklikleri bağlamında 1982 anayasasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıÇolakkol, Hediye; Çelikyay, Hakan Sabri (Tez Danışmanı)
20042001-2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının incelenmesiZeren, Cem; Dökmeci, İsmet(Tez Danışmanı)
20092002-2004 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde izole edilen brucella kökenlerinde doksisiklin, rifampisin, streptomisin, siprofloksasin duyarlılığı'nın agar dilüsyon ve e test yöntemleri ile saptanmasıAktaş, Arzu; Kuloğlu, Figen(Tez Danışmanı)
20082006 Wimbledon Tenis Turnuvası erkekler yarı final ve final maçlarında atılan servislerin istatistiki analiziDindar, Mustafa Deniz; Toksöz, İlhan
20102006-2008 yılları arasında Edirne İli Devlet Hastanelerinde Acil Servise başvuran intoksikasyon olgularının incelenmesiVapur, Güldan; Dökmeci, Dikmen (Tez Danışmanı)
20122008 küresel krizinin Türk Bankacılık sektöründeki finansal oranlara etkisiAvcı, Pınar; Demirel, Engin (Tez Danışmanı)
20152008–2012 yılları arasında tanı konulan hematolojik habis hastalıkların demografik özelliklerinin geriye dönük incelenmesiŞapuk, Yusuf; Demir, Ahmet Muzaffer (Tez Danışmanı); TR139282
2013247 numaralı mühimme defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesiŞaşmaz, Efe; Bayatlı, Nilüfer (Tez Danışmanı )
200629 numaralı Edirne şer'iye siciliKuru, Levent; Çelik, Şenol(Tez Danışmanı)
20093 tatlı su fitoplankton türünün (Chlorella vulgaris beij. 1890, Scenedesmus quadricauda (turpin) bréb. 1835 ve cyclotella meneghiniana kütz. 1844) gelişimi üzerine 5 farkli pestisitin (azinphos-methyl, malathion, parathion-ethyl, terbufos, trichlorfon) toksisitesiÖterler, Burak; Kırgız, Timur(Tez Danışmanı)
20083,3-Dimetil-1,2-siklopentandion'un dimetiltiyokarbamatının sentezi ve dimetil tiyokarbamatın azür ve tiyosiyanür nükleofilleri ile reaksiyonlarıEsen, Hilal; Zaim, Ömer(Tez Danışmanı)
20123-6 yaş arası astımlı çocuklarda obezitenin astım şiddetine olan etkilerinin araştırılmasıKaya, Özkan; Yazıcıoğlu, Mehtap (Tez Danışmanı); TR202749
200835-55 yaş arası benign nedenlerle total histerektomi ameliyatı olmuş kadınlarda histerektomi ameliyatının cinsel fonksiyonlar üzerine etkisinin belirlenmesiGürkaş, Yurdagül
20104,4'- azopiridin 1,1'- dioksitin aprotik organik çözücülerde çözünebilir türevlerinin senteziErkuş, Betül; Zaim, Ömer (Tez Danışmanı)
201040 yaş üstü kadınlarda pelvik organ prolapsusu sıklığı ve hayat kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesiTosunoğlu, Duygu
200940 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinansın görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesiAkgün, Gönül; Kaplan, Petek Balkanlı(Tez Danışmanı)