Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1379 to 1398 of 2254 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2014Nijer-Zinder Bölgesinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınların üreme sağlığı durumuAkiliou Ali, Mahammani Imrana; Tokuç, Burcu (Tez Danışmanı)
2007Niş pazarlama stratejilerinin turizm sektöründe A grubu seyahat acentalarında uygulanması: ETS Tur örneğiErcan, Gökçe Bahar; Akyol, Ayşe(Tez Danışmanı)
2017Noniyonik surfaktanların bulutlanma noktasından faydalanarak çevresel örneklerdeki bazı metal içeriklerinin belirlenmesiBozkurt, Caner; Batıgöç, Çiğdem
2009Nontravmatik akut karın sendromu ön tanılı hastalarda ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının klinik sonuçlarla karşılaştırılmasıSaraç, Armağan; Ünlü, Ercüment (Tez Danışmanı)
1997Nonvalvüler atrial fibrilasyonun akut iskemik strokta 30 günlük erken dönem prognoza etkisiGüldiken, Babürhan; Utku, Ufuk(Tez Danışmanı)
2008Normal diyet ve metiyoninden zengin diyetle beslenen sıçanlarda serum asimetrik dimetil arginin (adma) düzeyleri üzerine vitamin e, vitamin c, vitamin b6 ve folik asidin etkileriTuncer, Alev; Karadağ, Ç.Hakan(Tez Danışmanı)
2012Normal koroner anjiografisi olan dipper ve non-dipper hipertansif hasta gruplarında tımı frame skorunun karşılaştırılmasıAkşit, Ercan; Özçelik, Fatih (Tez Danışmanı); TR146798
2007Normal miyokard perfüzyon sintigrafili kadınlarda prognoz değerlendirilmesi The estimation of prognosis in women with normal stress gated myocardial perfusion imagingKutucu Cantürk, Yasemin; Kaya, Meryem(Tez Danışmanı)
2015Normal prostat ve prostat adenokarsinomlarında chek-2 üzerinden aktive olan hücre döngüsü düzenleyici proteinlerden cell division cycle 25 homolog a, cell division cycle 25 homolog c ve apoptosis antagonizing transcription factor proteinlerinin porstat karsinogenezi üzerine etkileriİşler, Serap; Usta, Ufuk (Tez Danışmanı); TR163225
2014Normal prostat, yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi ve prostat adenokarsinomlarında BRCA1, BRCA2 ve rad51 gen mutasyonlarının ummunohistokimyasal değerlendirmesiİşler, Erhan; Kutlu, Ali Kemal (Tez Danışmanı); TR180883
2012Normal prostat, yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi ve prostat adenokarsinomunda BRCA1, BRCA2 ve CHEK2 protein ekpresyonlarının immunohistokimyasal değerlendirmesiÇiftçi, Tufan; Usta, Ufuk (Tez Danışmanı); TR148212
2010Normal ve ektopik yerleşimli paratiroid adenomlarının SPECT ve planar görüntülerinin retrospektif olarak incelenmesiKorkmaz, Ülkü; Sarıkaya, Ali(Tez Danışmanı)
2014Normal ve preeklamptik gebelerin plasenta ve fetal membranlarında akuaporin ekspresyonu, perinatal ve neonatal sonuçlarAslanova, Rakhshanda; Sayın, Cenk (Tez Danışmanı)
2008Normal ve süperovule farelerde iyonizan radyasyonun ovaryum morfolojisi, östrus siklusu ve ovulasyon oranı üzerine etkilerinin incelenmesiSapmaz Metin, Melike; Kanter, Mehmet(Tez Danışmanı)
2006Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarında risk faktörlerinin, etken mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılmasıAkkoyun, Seviç
2010Nöbet tutan sağlık personelinde huzursuz bacak sendromu ve insomnia arasındaki ilişkiGülser, Nihat; Çelik, Yahya(Tez Danışmanı)
2008Nöroloji servisinde yatan akut inmeli hastalardaki hastane infeksiyonları ve risk faktörlerinin belirlenmesiYüksel, Özlem; Bozkurt, Özlem Tansel(Tez Danışmanı)
2007Nöropatik farelerde oluşan mekanik allodini ve hiperaljezi üzerine minosiklin'in tek başına ve morfin ile birlikte kullanıldığındaki etkisiÖzyiğit, Filiz; Ulugöl, Ahmet(Tez Danışmanı)
2010Nöropatik sıçanlarda serum asimetrik dimetilarginin düzeyleriHafızoğlu, Emin; Ulugöl, Ahmet (Tez Danışmanı)
2008Nötrositik asitli siroz hastalarındaserum ve asit sıvısı TNF-alfa, interlökin-6, nitrik oksit ve myeloperoksidaz seviyelerinin, asit infeksiyonu açısından tanısal ve prediktif değeriHarmandar, Orbay; Teze, Ahmet(Tez Danışmanı)