Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 2252 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1997Venöz ve arteryel trombozlu olgularda doğal inhibitörler ve aktif protein C direnciDemir, A. Muzaffer; Vural, Özden(Tez Danışmanı)
1997Kazak halk edebiyatı "Ertegiler 1" gramer-metin-sözlükÖzdarendeli, Çağrı; Türk, Vahit(Tez Danışmanı)
1997Nonvalvüler atrial fibrilasyonun akut iskemik strokta 30 günlük erken dönem prognoza etkisiGüldiken, Babürhan; Utku, Ufuk(Tez Danışmanı)
1997Edirne çevresindeki Ophrys L. (Orchidaceae) türleri üzerinde morfolojik, karyolojik ve palinalojik araştırmalarAybeke, Mehmet
1997Özbek halk masalları (Bir Bar Eken / transkripsiyon-inceleme)Ergin, Selma; Kalay, Emin(Tez Danışmanı)
1997Sertleştirilmiş soğuk-iş takım çeliklerinin yorulma dayanımlarının deyneysel olarak araştırılmasıÇetinarslan, Cem S.
1997Kuantum kuyularında elektron ve deşiğe elektrik alanın etkisiErdoğan, İlhan
1997Dişli taslakları üretiminde üretim yöntemi optimizasyonuAydoğdu, Metin
1998SU(2) ve SU(1,1) gruplarıyla bağlantı integrallenebilir kuantum sistemlerSezgin, Mehmet; Asadoğlu Verdiyev, Yılmaz(Tez Danışmanı)
1998Tc 99m MIBI akciğer ve karaciğer tutulumunun miyokardial iskemi ve sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisinin son dönem böbrek yetmezliği olan hasta grubunda değerlendirilmesiAltun, Gülay Durmuş; Berkarda, Şakir(Tez Danışmanı)
1998Tc-99m MIBI'nin SPECT tekniği ile çeşitli organlarda absorblanan radyasyon dozlarının hesaplanması ve MIRD değerleri ile karşılaştırılmasıErgülen, Alev; Yiğitbaşı, Ömer(Tez Danışmanı)
1999Yerel idare maliyesinde program bütçenin belediyelerde uygulanma sorunuFiliz, Mustafa; Er, İdemen(Tez Danışmanı)
1999Tip II Diabetes Mellitus'ta kardiyak otonom nöropatinin çeşitli klinik testlerle değerlendirilmesiGüldiken, Sibel; Tuğrul, Armağan(Tez Danışmanı)
1999Katma bütçe uygulaması çerçevesinde Trakya Üniversitesi örneğiCeylan, Hasan; Er, İdemen(Tez Danışmanı)
1999Trakya’da ayçiçek yağının üretim sorunları ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileriErdem, Birol; Oğuzhan, Adil(Tez Danışmanı)
1999Balkanlar'da kilise mücadeleleri (19. yy-20. yy)Yenidünya, Süheyla; Alp, İlker(Tez Danışmanı)
1999Yenidoğan sıçanlarda akut hipoksinin gastrointestinal sistem bakteri kolonizasyonu üzerine etkisiİnan, Mustafa; Pul, Mehmet(Tez Danışmanı)
2000Trakya`daki tekstil sektörünün Türkiye ve bölge ekonomisi ile doğal kaynaklar üzerine ekonomik etkileriAktoprak, Seyfi; Oğuzhan, Adil(Tez Danışmanı)
2000Türkiye`de vergi reform ihtiyacı ve 4369 sayılı yasanın getirdikleriAy, Kadriye; Avşar, Sabahat(Tez Danışmanı)
2000Türkiye Basketbol 2. Erkekler ligindeki oyuncuların bazı kişisel değişkenlerinin durumluk kaygı üzerine etkileri ve durumluk kaygının takım içi ilişkilerine etkisinin araştırılmasıErbaş, Murat; Toksöz, İlhan(Tez Danışmanı)