Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2675  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1982Sella Tursika ve çevresi tümörlerinde ameliyat öncesi ve sonrası serum prolaktin hormon düzeylerinin klinik ve patolojik değeriÖzkan, Nezih
1982Özofagus divertikükeriErdoğan, Ergun
19821000 Hipertiroidi olgusunun klinik labaratuvar ve tedavi özellikleri yönünden bioistatistik incelenmesiKenan, Onsun
1983Pityrosporum Orbiculare (Malassezia furfur)’nin üretimi üzerine araştırmalarAkın, Abdullah
1984Üriner taşların kültür ve biokimyasal yapıları arasındaki ilişki ve enfekte taşların üriner enfeksiyondaki rolüİnci, Osman
1984İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda cerrahi tedavi sonuçlarıTaşçı, Hasan
1985Nazofarenks kanserlerinde eksternal radyoterapi ile elde edilen tedavi sonuçları ve internal radyoterapinin lokal tümör kontroluna katkısıSedat Sadık, Koca
1985Anne ve kordon kanı insülin düzeylerinin fetal gelişme ile ilişkisiÖzbalcı, Atanur
1986Karaciğer kist hidaitiğinde cerrahi tedavi seçimiTaşçı, İhsan
1986Akut miyokard infarktüsünde simetidin'in hemodinamik ve antiaritmik etkileriTuğrul, A. Armağan
1986Dermatofitoz sıklığı ve o/o 1 lik Tiyokonazol’ün Terapötik etkinliğinin AraştırılmasıÖzbayram, İ. Haluk
1987Su (2) spinor indeksli bir non-lineer modelde soliton çözümlerTezgör, Gülsen
1990Genişletilmiş Gürsey modelinin soliton çözümlerinin sabit çözümler etrafında yapılan perturbasyontekniği ile bulunmasıTezgör, Gülsen
1992Kansere bağlı kronik hastalıklar anemisinde eritropoictin düzeyleriDemir, A. Muzaffer; Vural, Özden(Tez Danışmanı)
1992Kantitatif radyonüklid karaciğer anjiyosu ile portal kan akım fraksiyonunun hesaplanmasıSarıkaya, Ali; Berkarda, Şakir(Tez Danışmanı)
1995Edirne ilindeki çevre kirliliğinin sosyo-ekonomik etkileriÖzçelikçi, Hamiyet; İnan, İ.Hakkı(Tez Danışmanı)
1996Toplu konut yapılarında kullanılan çelik kalıp ve iskelelerMıhlayanlar, Esma; Tuğal, Erol(Tez Danışmanı)
1996Takım çeliklerinde çekme basma yorulma özelliklerinin araştırılmasıTaşkın, Vedat; Akata, H.Erol(Tez Danışmanı)
1996Türkiye'de eğitim hizmetlerinin üretimi sorunuÖzkıvrak, Özlem; Er, İdemen(Tez Danışmanı)
1996Edirne yöresinde çiftçi düzeyinde uygulanan yağmurlama sulama sistemlerinin etkinliklerinin araştırılmasıÜstün, Mukadder; Delibaş, Lokman(Tez Danışmanı)