Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarakaşoğlu, Erhan
dc.contributor.advisorYıldız, Emel
dc.date.accessioned2022-11-11T08:36:56Z
dc.date.available2022-11-11T08:36:56Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8177
dc.description.abstractu çalışmada spor girişimlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımları ve geri dönüşüm uygulamalarının ortaya konması amaçlanmıştır. 21.yüzyılda var olan kaynakların hızlı tüketilmesi ve kaynakların belirli bir sınırlılığın olması beraberinde sürdürebilirlik ve geri dönüşüm kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bakımdan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm kavramalarının her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başladığı ifade edilebilir. Tüketilen kaynaklarla birlikte mal ve hizmet üretiminde yeterli koşulların sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan sürdürebilirlik ve geri dönüşüm alanlarının daha çok ön plana çıkarılması gerekmektedir. Kaynakların sınırlılığının yaşandığı ve tükenme riskinin bulunduğu bu süreçte işletmelerin veya girişimcilerin çevreye duyarlı ürünler kullanarak üretim yapmaları gerekmektedir. Bu durum üretim maliyetlerini düşürmede, tüketici kitlesinin çevre bilincini arttırmada, aynı zamanda ürünlerin satış ve pazar payının artmasında etkili olmaktadır. Bu durum beraberinde birçok alanda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konusunda ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışmada spor alanındaki geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda literatür incelemesi yapılarak, ilgili alanda dünya ve Türkiye örnekleri belirlenmiş, dünya ve Türkiye örnekleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda 21.yüzyıl koşullarında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm uygulamalarının dünyada örneğinin çok olduğu Türkiye’de ise işletmelerin faaliyetlerinde iş akış süreci dışındaki diğer unsurlara odaklanamadığından sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm uygulamalarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu alandaki eksikliklere çeşitli öneriler getirilerek literatüre katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to reveal sustainability approaches and recycling practices in sports initiatives. The rapid consumption of existing resources in the 21st century and the fact that there is a certain limitation in resources have led to the emergence of the concepts of sustainability and recycling. In this respect, it can be stated that the concepts are gaining more and more importance with each passing time. Sustainability and recycling areas, which are needed in order to provide adequate conditions in the production of goods and services together with the resources consumed, should be brought to the fore. In this process, where resources are limited and there is a risk of depletion, businesses or entrepreneurs need to produce using environmentally friendly products. This situation is effective in reducing production costs, increasing the environmental awareness of the consumer mass, and increasing the sales and market share of the products. This situation has brought about the needs of sustainability and recycling in many fields. In the study, literature review on recycling and sustainability in the field of sports was conducted and examples from the world and Turkey were determined in the relevant field. The world and Turkey examples were compared on the prepared table. As a result of the study, it has been seen that sustainability and recycling practices are insufficient in Turkey, where there are many examples of sustainability and recycling practices in the 21st century conditions, since businesses cannot focus on other elements other than the work flow process in their activities. It has been tried to contribute to the literature by bringing various suggestions to the deficiencies in this area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectSpor faaliyetlerien_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectGeri dönüşümen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectSports activitiesen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectRecyclingen_US
dc.titleSpor girişimlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımları ve geri dönüşüm uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeSustaiinability approaches and recycling practices in sports initiativesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record