Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorShpejti, Leutrim
dc.contributor.advisorDeveci, Abdurrahman
dc.date.accessioned2022-11-09T08:14:26Z
dc.date.available2022-11-09T08:14:26Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8163
dc.description.abstractKosova Cumhuriyeti’nin tarihi ve kültürel açısından en önemli şehirlerinden biri olan Prizren, içerisinde Arnavut, Türk, Boşnak, az sayıda Sırp ve diğer ulusları barındırmaktadır. Çok uluslu yapısından dolayı Prizren şehri kayda değer bir önem taşımaktadır. Prizren kenti, Prizren ovasının güneyinde uzanan Şar Dağları’nın kuzey bölümünde Tsilen Dağlarının yamaçlarında konumlanmış ve kenti ikiye bölen Bistriça (Akdere) deresinin iki yakasına kurulan bir kenttir. Konu seçim sürecinde, Prizren şehri’nin eski kültürel yapıları ile ilgili çok az sayıda çalışma olmasını göz önünde bulundurarak, kentin tarihi yapılarını ele alarak bu eserleri gelecek nesillere aktarmak, akademik ve bilimsel çalışmalara bir nebze katkı sağlamak amaçlanmıştır. Camii, Kilise, Köprüler, Tekkeler, Çeşmeler, Hamam, Kale ve çok sayıda eski evler bulunduğundan, detaylı bir çalışma yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractPrizren, one of the most important cities of the Republic of Kosovo in terms of history and culture, is home to Albanians, Turks, Bosnians, a small number of Serbs and other nationalities. Due to its multinational nature, the city of Prizren has a significant importance. The city of Prizren is a city located on the slopes of the Tsilen Mountains in the northern part of the Shar Mountains extending to the south of the Prizren plain and established on both sides of the Bistriça (Akdere) creek that divides the city into two. In the subject selection process, considering that there are very few studies on the old cultural structures of the city of Prizren, it is aimed to transfer these works to future generations by considering the historical structures of the city and to contribute to academic and scientific studies to some extent. Since there are Mosque, Church, Bridges, Lodges, Fountains, Turkish Bath, Castle and many old houses, a detailed study will be done.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrizrenen_US
dc.subjectCamien_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectKiliseen_US
dc.subjectPrizrenen_US
dc.subjectMosqueen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectChurchen_US
dc.titlePrizren şehrinde eski kültürel yapılar ve görsel kimliklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record