Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKunt, Nevrah
dc.contributor.advisorMorkoç, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2022-11-09T08:14:01Z
dc.date.available2022-11-09T08:14:01Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8160
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Trakya Bölgesi’nde MÖ 480 yılında kurulmuş olan Odrys Krallığı’nı incelemektir. Odrysler; Perslerin Helenler ile giriştikleri mücadeleden sonuç alamayıp Trakya’dan çekilmek zorunda kalmalarından sonra, MÖ 480 yılında bir krallık kurmayı başarmışlardır. Gittikçe güçlenen Odrys Krallığı çevre bölgelerdeki politik gelişmeleri etkileyebilecek güce ulaşmıştır. Trakya üzerinde önemli çıkarları bulunan Atina, bu durumu tehlikeli bulmuş ve en güçlü dönemlerini yaşadıkları sırada, MÖ 358 yılında Odrys Kralı I. Kothys’e suikast düzenleyerek Odrys Krallığı’nda kargaşaya neden olmuştur. Bu durumu tek bir lider ile aşmayı başaramayan Odrysler, bölgesel bir güçten yerel bir güce dönüşmüştür. Odrysler, ilk önce Makedonların, daha sonra ki dönemlerde de Romalıların Trakya Bölgesi üzerindeki politikalarına karşı koyamamış ve giderek onların politikalarının bir parçası olmuştur. Roma, MS 46 yılında Odryslerin egemenliklerine son vermiştir. Odrys Kültürü, Pers ve Helen kültürlerinden izler gösterse de başlangıçta özgün bir karakter sergiler. Bu özgün yapının yansımalarını Helen kültüründe görebilmek mümkündür. Fakat zamanla çevre bölgelerde meydana gelen politik gelişmeler, Odrys Kültürü üzerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Odrys Kültürü genellikle Helen kültür unsurları veya Doğu Avrupa’nın iç kısımlarını da kapsayan kültür unsurları ile anlamlandırılmaya çalışılır. Bu çalışmada Odryslerin sadece belirtilen ilişkilere sahip olmadığı, politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel olarak Asya ve Bozkır Bölgeleri ile ilgili de oldukça güçlü bağlantılara sahip olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the Odrysian Kingdom, which was founded in 480 BC in the Thrace Region. Odrysians; succeeded in establishing a kingdom in 480 BC, after the Persians had to withdraw from Thrace after their struggle with the Hellenes failed. The increasingly powerful Odrysian Kingdom has reached the power to influence the political developments in the surrounding regions. Athens, which had important interests in Thrace, found this situation dangerous and caused the Odrysian Kingdom to go into turmoil by assassinating the Odrysian King Kothys I in 358 BC during their strongest period. Unable to overcome this turbulent situation with a single leader, the Odrsyians turned from a regional power to a local power. The Odrysians could not resist the policies of the Macedonians and later the Romans on the Thrace region, and they gradually became a part of their policies. Roma ended the rule of the Odrysians in 46 AD. Although the Odrysian Culture shows traces of Persian and Hellenic cultures, it exhibits a unique character at the beginning. It is possible to see the reflections of this unique structure in the Hellenic culture. However, the political developments that took place in the surrounding regions over time caused significant changes on the Odrysian Culture. Odrysian Culture is generally tried to be interpreted with Hellenic cultural elements or cultural elements including the interior parts of Eastern Europe. In this study, it was seen that the Odrysians did not only have the stated relations, but also had very strong connections with Asia and Steppe Regions politically, socioeconomically and socio-culturally.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTrakyaen_US
dc.subjectOdrys Krallığıen_US
dc.subjectOdrys Tarihien_US
dc.subjectOdrys kültürüen_US
dc.subjectThrakiaen_US
dc.subjectOdrysian Kingdomen_US
dc.subjectOdrys Historyen_US
dc.subjectOdrys Cultureen_US
dc.titleOdrys Krallığı (MÖ 480-MS 46)en_US
dc.title.alternativeOdrysian Kingdom (480 BC-46 AD)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record