Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Kudret Seher
dc.contributor.advisorAygün, Özcan
dc.date.accessioned2022-11-09T08:13:34Z
dc.date.available2022-11-09T08:13:34Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8157
dc.description.abstractYazılmış olan “Hitit Sanatında Tanrıça Kültü ve Kadının Yeri” adlı bu tez çalışmasında pek yer verilmemiş olan tanrıçalar, onların kültü ve kadının yeri bahsedilme amacı güdülmüştür. Anadolu’nun önemli medeniyetlerinden olan Hitit Medeniyetinde pantheonuna bakıldığında geniş yelpaze oluşturacak şekilde tanrı ve tanrıçaların varlığı gözlemlenmiştir. Ancak yapılan çoğu çalışmaların tanrı ve krallar üzerine olması sebebi ile tanrıçalar ve kadın kısmı eksik olduğu düşünülmüş ve bu çalışmayı yapma sebebi vermiştir. Görsel olarak önemli yere sahip olan Hitit sanatında çokça tanrıça figürleri, tasvirleri ve kadın görülmektedir. Tanrıça ve kadından bahsedilmek istenirken sanattan ve Hititlerden bahsedilmesi gerekmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada da bu eksik karşılanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis titled "The Cult of the Goddess and the Place of Women in Hittite Art", it was aimed to mention the goddesses, their cult and the place of women, which were not included much. In the Hittite Civilization, which is one of the important civilizations of Anatolia, the presence of gods and goddesses in a wide spectrum was observed when looking at the pantheon. However, due to the fact that most of the studies were on gods and kings, it was thought that the goddess and woman part was missing and gave the reason for doing this study. There are many goddess figures, depictions and women in Hittite art, which has an important visually important place. While trying to talk about the goddess and the woman, it is necessary to talk about art and the Hittites. In this study, this shortcoming was tried to be met.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHititen_US
dc.subjectHitit sanatıen_US
dc.subjectTanrıçaen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectHittiteen_US
dc.subjectHittite arten_US
dc.subjectGoddessen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.titleHitit sanatında tanrıça kültü ve kadının yerien_US
dc.title.alternativeGoddess cult and woman in Hittitean arten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Kültür Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record