Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltan, Busenur
dc.contributor.advisorYıldız Fındık, Ümmü
dc.date.accessioned2022-11-09T08:11:17Z
dc.date.available2022-11-09T08:11:17Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8143
dc.description.abstractAraştırma, lenf ödemli kadınların yaşam deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla nitel bir çalışma tasarımı olan fenomenolojik araştırma desenine uygun olarak yapıldı. Araştırma, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinde Mart 2021- Eylül 2021 tarihleri arasında 24 kadın ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmada “Hasta Tanım Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” veri toplama araçları olarak kullanıldı. Veriler toplanırken “Olympus WS853” marka ses kayıt cihazı kullanıldı ve not alma tekniği ile veriler kaydedildi. Verilerin analizinde IBM SPSS Statics v26 paket programı ve MAXQDA Analytics Pro 2022 programı kullanıldı. Kadınların lenf ödem sonrası yaşadıkları fiziksel deneyimleri; ağrı, ağırlık hissi ve yorgunluk, hareket kısıtlılığı, kıyafetlerin olmaması, şişlik, uyku, banyo yapma zorlukları ve ev işlerini yaparken zorlanma olarak belirlendi. Kadınların sosyal deneyimleri; yakın çevreden destek alma, ailesi tarafından ikaz edilme, ilgi görme ve üzüntü duyulması ve başkalarına bağımlı olma olarak belirlendi. Psikolojik deneyimleri ise fiziği düşünmeme/ alışma, beden imajında değişiklik, kıyafetlerinde sorun olması, COVID-19 döneminin etkilerinden dolayı tedaviye gidememe, el işi/örgü yaparken zorlanma, sosyal kısıtlanma olarak belirlendi. Tanı konulduğundaki psikolojik deneyimleri ise üzüntü ve korku olarak belirlendi. Sağlık profesyonellerinin lenf ödem gelişen kadınların yaşadıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik deneyimlerinin farkında olmalarını ve lenf ödem gelişen kadınların yaşadıkları olumsuz deneyimleri önleyici bakım ve uygulamaları planlamalarını önermekteyiz.en_US
dc.description.abstractThe research was carried out in accordance with the phenomenological research design, which is a qualitative study design, in order to determine the life experiences of women with lymphedema. The research was carried out by face-to-face interviews with 24 women between March 2021 and September 2021 in the Radiation Oncology Polyclinic of Trakya University Health Research and Application Center. "Patient Description Form" and "Semi-Structured Interview Form" were used as data collection tools in the study. While collecting the data, “Olympus WS-853” brand voice recorder was used and the data were recorded with the notetaking technique. IBM SPSS Statics v26 package program and MAXQDA Analytics Pro 2022 program were used in the analysis of the data. The physical experiences of women after lymphedema were determined as; pain, feeling of heaviness and fatigue, limitation of movement, unfit to clothes, swelling, difficulty in sleeping, bathing and doing housework. Women's social experiences were determined as; getting support from the close circle, being warned by the family, being interested and sad, and being dependent on others. As for their psychological experiences were determined as; not thinking about physique/getting used to it, changes in body image, having problems with clothes, not being able to go to treatment due to the effects of the COVID-19 period, difficulty while doing handwork/knitting, and social restriction. When the diognosis was made their psychological experiences were determined as sadness and fear. We recommend that healthcare professionals be aware of the physical, social and psychological experiences of women with lymphedema and preventive care and practices should planned for the negative experiences of women with lymphedema.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLenf ödemen_US
dc.subjectMeme kanserien_US
dc.subjectHemşirelik bakımıen_US
dc.subjectNiteliksel araştırmaen_US
dc.subjectLymphedemaen_US
dc.subjectBreast canceren_US
dc.subjectNursing careen_US
dc.subjectQualitative researchen_US
dc.titleLenf ödem gelişen kadınların yaşam deneyimlerien_US
dc.title.alternativeLife experiences of women with develop lymphedemaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record