Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHalidi, Ebru
dc.contributor.advisorKahyaoğlu Süt, Hatice
dc.date.accessioned2022-09-30T08:37:15Z
dc.date.available2022-09-30T08:37:15Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8121
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Makedonya’da bir devlet hastanesinde yeni doğum yapan annelerin taburculuğa hazır oluşluk durumlarını belirlemektir. Kesitsel tipte bu araştırmaya, 30 Ekim 2019 – 21 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kuzey Makedonya Tetova Devlet ve Klinik Hastanesi Doğum Servisi’nde yatan, 18 yaş üzeri Makedon, Arnavut, Türk, Boşnak ve Roman etnik gruplarından n=202 anne dahil edilmiştir. Araştırmaya ait anket formu ile anne ve bebeğe ilişkin taburculuğa hazır oluşluk durumları sorgulanmıştır. Kuzey Makedonya’da yeni doğum yapan annelerin bebeklerini ilk emzirme süresinin doğum sonu 22,0 ± 20,6 saat sonra olduğu bulunmuştur. Doğum sonu egzersizler (p=0,011) ve aile planlaması (p=0,029) konularında ilköğretim ve altı eğitim düzeyi annelerin daha az eğitim aldıkları saptanmıştır. Geliri giderden fazla olan annelerin, perine-epizyotomi bakımı konusunda daha fazla eğitim aldığı belirlenmiştir (p=0,003). Çalışan annelerin kendini taburculuğa hazır hissetme yüzdelik oranı, çalışmayan annelere göre daha fazla bulunmuştur (p=0,046). Köyde yaşayan annelerin egzersizler (p=0,036), sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektiren durumlar (p=0,044) konularında ilde yaşayan annelere göre daha az eğitim aldıkları saptanmıştır. Makedon annelerin, banyo ve hijyen, beslenme sıvı alımı, uyku ve dinlenme, aile planlaması konularında, Arnavut ve diğer (Türk, Boşnak, Roman) etnik grup annelere göre daha fazla eğitim aldıkları bulunmuştur (p<0.05). Kendilerinin ve yenidoğan bebeklerinin bakımına yönelik hastanede aldığı taburculuk eğitimini annelerin büyük çoğunluğu “yeterli değil” olarak cevaplandırmıştır (p<0,001). Sonuç olarak bu çalışma bulguları, Kuzey Makedonya’da doğum sonrası dönem anne ve bebek bakımına yönelik verilen taburculuk eğitiminin yetersizliğini göstermektedir. Makedonya sağlık sistemine ait doğum sonu bakım hizmetleri koşulları ve erişim olanakları iyileştirilmelidir. Alanda uzman eğitimli hemşirelerin vereceği eğitim, doğum sonu dönem oluşabilecek komplikasyonların önüne geçeçektir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to measure the readiness of the postpartum mothers before they are discharged from state hospitals in Republic of North Macedonia. The research was conducted periodically from 30 October to 21 August 2021 at the Clinical State Hospital in Tetovo, Republic of North Macedonia. The research covered n=202 postpartum mothers over 18 years of age, being Macedonians, Albaninans, Turks, Bosnians and Romans. Using a survey form, they were asked whether mothers and their newborn babies were ready to leave the hospital. It was found that the first breastfeeding period of the mothers who gave birth in North Macedonia was 22.0 ± 20.6 hours after the birth. We also find out that postpartum mothers whose education is primary school or below, did not get enough education about doing exercise after giving a birth (p=0,011) and family planning (p=0,029). Postpartum mothers whose income was higher than their expenses, were being educated more about perineum-episiotomy care (p=0,003) compared to other postpartum mothers. Employed postpartum mothers’ percentage of readiness for being discharged from hospital was higher compared to those who were unemployed (p=0,046). It was noted that postpartum mothers who lived in villages (p=0,036), compared to those who lived in cities (p=0,044), had been less educated regarding application to health institutions about doing exercise. Postpartum mothers of the Macedonian ethnicity were educated more than Albanians, Turks, Bosnians, and Romans in terms of taking a bath, hygiene, nourishment, sleep, having a rest and family planning (p<0.05). To the question whether postpartum mothers have taken the required education about taking care of themselves and their newborn babies at the hospital, most of the mothers have answered ‘not satisfactory’ (p<0,001). As a conclusion, the findings of this research show that apostpartum mothers in Republic of North Macedonia are not given the required education about postpartum mothers and baby care. Provided services about afterbirth and access to these services in Republic of North Macedonia should be revised and improved. Having professional nurses who will be able to provide the required education will prevent complications that would likely show up at the end of the birth period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuzey Makedonyaen_US
dc.subjectDoğum sonu dönemen_US
dc.subjectAnneen_US
dc.subjectTaburculuken_US
dc.subjectHazır oluşluken_US
dc.subjectNorth Macedoniaen_US
dc.subjectPeriod after giving birthen_US
dc.subjectMotheren_US
dc.subjectDischargeen_US
dc.subjectReadinessen_US
dc.titleMakedonya'da bir devlet hastanesinde yeni doğum yapan annelerin taburculuğa hazır oluşlarıen_US
dc.title.alternativeReadiness for hospital discharge of mothers who newly birthat a state hospital in macedoniaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record