Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Ayşe Büşra
dc.contributor.advisorTavşancı, Aykut
dc.date.accessioned2022-06-03T11:54:11Z
dc.date.available2022-06-03T11:54:11Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/8048
dc.description.abstractÇağdaş hukuk devleti, devletin hukuk kurallarına uygun yönetilmesidir. Devlet yönetilirken tanımlanmayan yetki kullanılmamaktadır. Özellikle vergi alanında vergi denetiminde hukuken olmayan yetki ya da yetkiler kullanılamaz. Aksi durumda devlete olan güven kesintiye uğrar. Vergi incelemesi, mükelleflerin geçmişe yönelik hesaplarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılmasıdır. Vergi incelemeleri hukuksuz, hukuk devleti de denetimsiz olmaz. Vergi incelemelerinin yaygın ve etkin olması beyana dayalı vergi sisteminin daha sağlıklı işlemesinin bir sonucudur. Vergileme işleminin zayıf tarafında yer alan mükelleflerin hakları konusunda koruyucu düzenlemeler vardır. Ülkemizde Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin yeniden yapılandırılması, mükellef haklarının korunması ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile birlikte Anayasa değişikliği vergi hukuku alanında yeni düzenlemeler ve işlemlerin yapılmasına neden olmuştur. Yaşanan dijitalleşme süreci ile birlikte mükellef hakları ve vergileme ile ilgili birçok uygulama şekil değiştirmeye başlamıştır.en_US
dc.description.abstractContemporory rule of law is the administration of the state accordiong to rules of law. It is not used the unknown outhority while the goverment is conducted. Especially in the tax field, no legal outhorrty or Powers are used in tax auditing. Otherwise, trust that belongs to the state, will be interrupt. Tax examination is the investigation of whether the past accounts of taxpayer reflect the truth. Tax examination are not lawless and the rule of law cant be without supervision. The extensive and effectiveness of tax analysings is a result of the heatierfunctroning of the declaration based tax system. There are protective arragements about the taxpayers who are on the weakside of tax process with the restructing of the revenve administration and tax audit in our country, the protection of taxpayers rights and the transition to presidential system, the constitutional amendment has led to new arragements and transactions in the field of tax law. Along with the digitalization process, many executions related to taxpayer rights and taxation have begun to change shape.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi denetimien_US
dc.subjectVergi incelemesien_US
dc.subjectMükellef haklarıen_US
dc.subjectTax auditen_US
dc.subjectTax examinationen_US
dc.subjectTaxpayers righten_US
dc.titleTürkiye'de mükellef haklarının vergi incelemesi esnasında etkinliğien_US
dc.title.alternativeEffectiveness of tax rights in Turkey during tax examinationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record