Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • 17. yüzyıl Divan Edebiyatı ve Nef'i 

      Hasan, Vejdi Mehmet (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Divan edebiyatı, Türklerin, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu'da yarattıkları İslâm kültürünün ortak özeliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşıyan yazılı bir edebiyat türüdür. Divan ...