Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnaçan, Mehmet Bilge Kağan
dc.contributor.authorAtan, Hasan
dc.date.accessioned2021-11-20T10:39:17Z
dc.date.available2021-11-20T10:39:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-0308
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/tujes/issue/21551/370293
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/389848
dc.identifier.urihttp://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/7621
dc.descriptionDergiPark: 370293en_US
dc.descriptiontujesen_US
dc.description.abstractIt is observed that an increase in the number of threats in cyber space in parallel with widespread usage of inter-net in all areas of life. It is seen that people, corporations and governments are being affected and suffered from the attacks on cyber space financially and morally. To be protected from cyber attacks, it is required to increase the level of knowledge, consciousness and awareness about cyber security. In order to manage this, the need of education for both the last users and the qualified specialists is arised. In this study, the cyber security educations in the World, USA and Turkey are analysed and information about cyber security master program in Turkish Na-val Academy is given. It is evaluated that the mentioned program would provide the important contribution to educate especially the qualified specialists in the area of cyber security.en_US
dc.description.abstractİnternet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşmasına paralel olarak siber uzaydaki tehditlerin sayı-sında da artış gözlenmektedir. Kişi, kurum ve devletlerin siber uzaydaki saldırılardan maddi ve manevi etkilendiği ve zarara uğradığı görülmektedir. Bu tür zararlardan korunabilmek için siber güvenlik farkındalığının artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunu başarmak için de hem son kullanıcıların bilgilendi-rilmesi ve bilinçlendirilmesini hem de siber güvenlik alanında nitelikli, uzman personel ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada dünyadaki, ABD’deki ve Türkiye’deki Siber Güven-lik eğitimleri incelenmekte ve Deniz Harp Okulu (DHO)’ndaki Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı hakkında bilgi verilmektedir. Anılan programın siber güvenlik alanında özellikle uzman personel yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCyber Security Educationen_US
dc.subjectCyber Security Specialisten_US
dc.subjectCyber Threatsen_US
dc.subjectDHO DEBIMen_US
dc.subjectCurriculumen_US
dc.subjectSiber Güvenlik Eğitimien_US
dc.subjectSiber Güvenlik Uzmanıen_US
dc.subjectSiber Tehditen_US
dc.subjectDHO DEBİMen_US
dc.subjectMüfredaten_US
dc.titleSiber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneğien_US
dc.title.alternativeGraduate Education in Cyber Security: the Case of Naval High Schoolen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record